Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z. s.

Datum

26.06.2021 - 27.06.2021

Místo

Zlín (Stadion Mládeže, Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Ladislav Kňákal 602301676 ladislav.knakal@volny.cz
Předseda OV Štěpán Chludil
Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Technický ředitel Stanislav Laciga slaciga@atletika.cz
Hlasatel Jacek Přibáň, Jakub Ševčík, Jiří Pelnář
Lékař Sylva Šimková
Režie Pavel Pruša
Vedoucí ceremonielu Světlana Ťavodová
Hospodář Pavla Kotopulosová
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 1931 - 2005

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

 • závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2020,
 • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit A stanovený pro přihlašovanou soutěž,
 • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit B stanovený pro přihlašovanou soutěž, ale jen do níže uvedeného počtu startujících.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) o další závodníky, resp. závodnice.

A        Výkony docílené v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 v soutěžích konaných na otevřené dráze i v hale.

B        Výkony docílené v období od 1. 4. 2021 do dne uzávěrky přihlášky v soutěžích, konaných na otevřené dráze.

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh vedoucího sportovního oddělení ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 z Technických pravidel.

d) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Je otevřena v sobotu 26.6.2021 od 8:30 hodin a v neděli 27.6.2021 od 10:00 hodin v prvním patře tribuny stadionu.

Přihlášky

 1. Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 7.6.2021 do neděle 20.6.2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 20.6.2021 ve 23.59 hodin.
   
 2. V pondělí 21.6.2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 24.6.2021 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
   
 3. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 4. 2021 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze i v hale (u běhu na 100 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m, u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m, u běhu na 110 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. mužů a u běhu na 100 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. žen) v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž.
   
 4. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 - 2003 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.
   
 5. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2005 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.
   
 6. Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 může být upravena podle ustanovení uvedených v odst. 2, jinak bude v celém rozsahu odmítnuta.
   
 7. Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v odst. 1, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

 • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 22.6.2021 do čtvrtka 24.6.2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 24.6.2021 v 18.00 hodin,
 • u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 25.6.2021 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovního označení bude probíhat v sobotu 26.6.2021 a v neděli 27.6.2021, a to vždy od 09.00 hodin na stadionu.

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží startovní označení, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní označení se jménem na prsou,

- startovní označení beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní označení se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

V pátek 25.6.2021 se lze od 16:00 do 20:00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno rozcvičování pouze mimo závodní plochu stadionu.
K rozcvičení je možné využít školní stadion s oválem 200 m a s umělým povrchem. Stadion je umístěn cca 300 m nad Stadionem Mládeže.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru k tomu určeném (prostory šaten a skladů na stadionu). Každý závodník může předložit max. 2 kusy náčiní pro danou soutěž.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu ze šaten (bude řádně označena). Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Budou k dispozici v administrativní budově stadionu a řádně označeny. Jsou určeny pouze k převlékání, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru průchodu šaten

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru průchodu šaten a zveřejňovány online na webové stránce ČAS (/http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka o se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát: Ladislav Kňákal

Ředitel závodů: Lukáš Vojtek

Hlavní rozhodčí: Ludmila Pudilová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

Dopingová kontrola bude probíhat v prostoru šaten, místnost bude viditelně označena.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru stadionu a bude řádně označen.

Časový pořad

sobota, 26.6.2021

Čas Disciplíny
11:15 kladivo 4kg Ž Finále
12:40 tyč M Finále
12:45 400 m př. Ž Rozběh
13:00 trojskok M Finále
13:05 disk 1kg Ž Finále
13:10 400 m př. M Rozběh
13:35 800 m Ž Rozběh
13:55 800 m M Rozběh
14:15 100 m Ž Rozběh
14:35 100 m M Rozběh
15:00 100 m př. Ž Rozběh
15:25 110 m př. M Rozběh
15:45 trojskok Ž Finále
15:50 400 m Ž Rozběh
16:10 400 m M Rozběh
16:27 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16:35 tyč Ž Finále
16:40 disk 2kg M Finále
16:45 100 m Ž Finále
16:55 100 m M Finále
17:10 100 m př. Ž Finále
17:15 koule 4kg Ž Finále
17:25 110 m př. M Finále
17:35 3000 m př. Ž Finále
17:55 3000 m př. M Finále
18:20 4x100 m Ž Finále
18:35 4x100 m M Finále
18:50 5000 m Ž Finále
19:15 5000 m M Finále

neděle, 27.6.2021

Čas Disciplíny
13:00 kladivo 7,26kg M Finále
14:10 dálka Ž Finále
14:15 200 m Ž Rozběh
14:20 výška M Finále
14:35 200 m M Rozběh
15:05 oštěp 600g Ž Finále
15:10 400 m př. Ž Finále
15:25 400 m př. M Finále
15:35 koule 7,26kg M Finále
15:40 400 m Ž Finále
15:50 400 m M Finále
16:00 800 m Ž Finále
16:10 800 m M Finále
16:25 výška Ž Finále
16:35 200 m Ž Finále
16:40 dálka M Finále
16:45 200 m M Finále
16:50 oštěp 800g M Finále
17:00 1500 m Ž Finále
17:15 1500 m M Finále
17:35 4x400 m Ž Finále
17:50 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno mimo plochu stadionu v blízkosti tribuny. 

Možnosti ubytování


Hotel GARNI

Adresa Nám. T.G.Masaryka 1335, 760 01 Zlín
Web www.hotelgarnizlin.cz
Telefon 737259320
Email recepce@hotelgarnizlin.cz
Poznámka


Interhotel Moskva a.s.

Adresa Nám. Práce 2512, 760 01 Zlín
Web www.hotelmoskva.cz
Telefon 734200126
Email recepce@hotelmoskva.cz
Poznámka


Na Pinduli s.r.o.

Adresa Březovská 86, 760 01 Zlín
Web www.pindula.cz
Telefon 731616870
Email info@pindula.cz
Poznámka

Parkování

V blízkosti stadionu bude umožněno parkování na vyhrazených parkovištích. 

Další informace

Všichni účastníci mistrovství ČR jsou povinni dodržovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platné v době konání závodů! Informace budou upřesňovány dle aktuálně platných nařízeních na webu ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci ČAS informuje. 

Jménem Atletického klubu Zlín, z. s. přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou ve Zlíně.

Lukáš Vojtek
ředitel závodů