1. kolo extraligy mužů a žen

plakát

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl VSK Univerzita Brno

Datum

04.07.2021

Místo

Brno (Technická 3013/14, 616 00 Brno-Královo Pole)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Kotyza 606333997 kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Mgr. Martin Juránek 732911189 mjuranekg@gmail.com
Řídící soutěže družstev Mgr. Iva Machová PHDr. (ženy), Ing. Ondřej Veverka (muži) 737321851 veverkao@centrum.cz
Časomíru zajišťuje On line system s r.o.
Výsledky zpracoval Ing. Petr Blažej

Startují

ročníky 1921 - 2009
ročníky 1921 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400m dlouhý ovál (8 drah rovinka, 8 drah obvod s povrchem MONDO) s přírodním trávníkem na hlavní ploše. Povrch MONDO je také na sektorech technických disciplín. Certifikace IAAF 1. třídy. Zastřešená tribuna po celé délce rovinky.

Měření časů, zpracování výsledků provádí On line system s. r.o.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve skladu náčiní (na startu 150 m).
 

Technická porada
Proběhne v 9:15 v zasedací místnosti v budově šaten (start 200 m). Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v prostoru nad horní tribunou.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.6.2021 do 2.7.2021 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze:

  • na horním, rozcvičovacím stadionu - 400m dlouhý ovál (4 dráhy rovinka, 4 dráhy obvod také povrch MODO).
  • ve vnitřní ploše rozcvičovacího stadionu, s umělým trávníkem třetí generace 
  • na obslužných asfaltových chodnících po obvodu areálu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v blízkosti rozcvičovacího stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Budou k dispozici v budově u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  Protesty a odvolání řeší jury ve složení hlavní rozhodčí, ředitel soutěže, řídící soutěže.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna 60 min před zahájením první disciplíny a dále pak po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 4.7.2021

Čas Disciplíny
09:20 kladivo 7,26kg M Finále
10:00 5000 m Ž Finále
10:25 5000 m M Finále
10:30 tyč Ž Finále dálka Ž Finále
10:40 kladivo 4kg Ž Finále
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Finále
11:25 800 m M Finále
11:45 100 m př. Ž Finále
12:10 110 m př. M Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
12:15 dálka M Finále
12:30 400 m Ž Finále
12:45 400 m M Finále
13:00 100 m Ž Finále
13:15 100 m M Finále
13:25 koule 7,26kg M Finále
13:30 výška M Finále disk 1kg Ž Finále
13:35 400 m př. Ž Finále
13:55 400 m př. M Finále tyč M Finále
14:05 trojskok Ž Finále
14:20 3000 m př. Ž Finále
14:40 3000 m př. M Finále
14:55 oštěp 800g M Finále
15:00 200 m Ž Finále
15:25 200 m M Finále
15:35 výška Ž Finále
15:50 1500 m Ž Finále trojskok M Finále
16:00 1500 m M Finále
16:10 4x100 m Ž Finále
16:15 oštěp 600g Ž Finále
16:25 4x100 m M Finále
16:40 4x400 m Ž Finále
17:00 4x400 m M Finále
20:00 chůze 10000m M
21:00 chůze 10000m Ž

Možnosti ubytování


Hotel Prometheus s.r.o.

Adresa Hudcova 367/78 612 00 Brno Česká republika
Web
Telefon Tel.: +420 541 632 111 Mobil: +420 724 759 732
Email recepce@hotel-prometheus.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v podzemních garážích u stadionu, které bude označno cedulemi. Kapacita 220 míst.