Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána - 60. ročník

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

07.09.2021

Místo

Tábor (U Stadionu Míru 1579)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ondřej Veverka veverkao@centrum.cz
Ředitel závodu David Bor 777 667 266 dbor@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Hospodář Petr Nývlt
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM, s. r. o.
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM, s. r. o.

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2006 - 2007 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., výška, tyč, oštěp 600g
Žáci 200 m př.
Žákyně 200 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu na stadionu Míru na rozcvičovací rovince od 12:00 hod.

Vyzvednutí startovního čísla nejpozději 120 minut před startem disciplíny.

Startovné

150,- za každý přihlášený start - úhrada při prezentaci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přes AK - www.atletika.cz. Uzávěrka v ve čtvrtek 2. září 2021.

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v sobotu 4. září 2021 na www.atletikatabor.cz a www.atletika.cz   

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na části rozcvičovací rovinky pod branou borců, naproti závodní kanceláři.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné pod branou borců u rozcvičovací rovinky. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v závodní kanceláři a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy 20 min, technické disciplíny 30 min, skok o tyči 60 min.

Šatny

Veřejné šatny jsou k dispozici na  Sokolské plovárně. Dále je možnost využít stany na rozcvičovací rovince pro převlečení, šatny nesouží k uskladnění osobních věcí a pořadatel není zodpovědný za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v závodní kanceláři.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v závodní kanceláři. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna za prostorem cíle.

Časový pořad

úterý, 7.9.2021

Čas Disciplíny
16:19 PŘEDPROGRAM
16:20 200 m př. Žci Běh A
16:25 200 m př. Žky Běh B
16:30 koule 7,26kg M Finále
16:31 200 m př. Žky Běh A
16:38 800 m M Běh C
16:45 800 m Ž Běh B
16:49 Hlavní program
16:53 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17:03 100 m Ž Běh A
17:10 100 m M Běh B tyč Ž Finále
17:17 100 m M Běh A
17:30 800 m Ž Běh A
17:38 oštěp 600g Ž Finále oštěp 800g M Finále
17:40 800 m M Běh B
17:47 800 m M Běh A
17:55 výška Ž Finále
18:00 100 m př. Ž Běh A
18:10 200 m Ž Běh B
18:17 200 m Ž Běh A
18:25 200 m M Běh B
18:32 200 m M Běh A

Stravování

Stravování je možné v bufetu na Sokolské plovárně.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky doporučujeme na velkém veřejném parkovišti u plaveckého bazénu. Z důvodu probíhající výstavby nové haly na stadionu Míru není možné parkování v ulici U Stadionu Míru. Děkujeme za pochopení.

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v závodní kanceláři.
Prodej vstupenek bude probíhat od 15:30 hodin u vstupu na stadion. Kapacita pro diváky je omezená.

Další informace

Vyhrazujeme si právo na změnu časového pořadu. 

Vstupy a provoz na stadionu je omezený přestavbou zázemí a haly na stadionu, tak prosíme o respektování pokynů části se stavbou.
Informace o rekordech stadionu, prize money a jiné budou zveřejněné na www.atletikatabor.cz

Závody se konají v souladu s aktuálními podmínkami pro konání hromadných akcí, které stanovuje Vláda ČR.

Manažerem mítinku je pan Pavel Tunka.