Baráž o postup do extraligy mužů a žen

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

04.09.2021

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Radek Kopecký
Řídící soutěže družstev Bobál Pavel, Proch Jiří 603 259 900 BobPa@seznam.cz, jproch@atletika.cz
Lékař ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc
Výsledky zpracoval Novotná Andrea

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 1931 - 2007

Muži a ženy (nar. 2001 a dříve), junioři a juniorky (2002 - 2003) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2004 - 2005), starší žáci a starší žákyně (2006 - 2007).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěží družstev podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky a ustanovení soutěžního řádu družstev viz odkaz https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/18/17205/soutezni-rad-druzstev-1-2021.pdf.

Soutěž v hodu kladivem proběhne na vrhačské louce vedle hlavního stadionu. Průchod přes sektor a tribuna u startu na 100 m budou v průběhu soutěže kompletně uzavřenny.  

Presentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startéři, a u soutěži v poli příslušni vrchníci. Prezentace bude ukončena u běžeckých disciplín 10 minut, před zahájením soutěže a u soutěží v poli pak 15 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 9:00 hodin.

Technická porada bude zahájena v 9:30 v 1. patře atletické haly:
muži - klubovna Atletického klubu Olomouc
ženy - klubovan Rugby klubu Olomouc

Na technickou poradu přinesou vedoucí družstev soupisky ze základních kol (vč. doplňkových), čl. 7/e soutěžního řádu družstev. Vše podepsané ŘP základní části. ŘP baráže parafuje původní soupisku/y. Doplňková soupiska jen dle čl. 6/e a 17/f. 

Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009.

Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.

Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (dále jen „kartičky“).

Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za konečnou přihlášku a uskutečněný start se všemi důsledky.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 27.8.2021 do čtvrtku 2.9.2021 do 20:00 hodin.

Oddíl může přihlásit nejvýše 2 (dva) závodníky nad maximální počet závodníků, který může v jednom kole za družstvo startovat podle ustanovení čl. 17 písm. a). Porušení tohoto ustanovení se trestá odečtením dvaceti pomocných bodů za každého navíc přihlášeného závodníka.
Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních disciplín, ve kterém může startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e).

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána na startu pouze pro běhy na 800 m a delší.

Pro družstva nebude určena konkrétní číselná sada a závodníci budou startovat bez čísel. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze také v atletickém tulenu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly, slouží pouze pro převlečení a sprchu. Věci si v šatnách nenechávejte, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle hlavní tribuny za cílem a budou online na webu Českého atletického svazu www.atletika.cz. Oficiální výsledky pak budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Zdravotní zabezpečení zajištujě Český Červený kříž Olomouc a bude na začátku hlavní tribuny jasně označen. 

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
10:30 chůze 5000m M Finále chůze 5000m Ž Finále
11:15 100 m Ž Rozběh tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:30 100 m M Rozběh
11:45 800 m Ž Běh
12:00 800 m M Běh
12:15 100 m př. Ž Běh výška M
12:30 110 m př. M Běh
12:45 100 m Ž Finále dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž Běh
13:30 400 m M Běh
13:45 3000 m př. Ž Finále
14:00 5000 m Ž Finále výška Ž tyč M
14:15 trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
14:30 3000 m př. M Finále
14:45 5000 m M Finále
15:15 400 m př. Ž Běh
15:30 400 m př. M Běh
15:45 200 m Ž Běh trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
16:00 200 m M Běh
16:15 1500 m Ž Finále
16:30 1500 m M Finále
16:45 4x100 m Ž Běh
17:00 4x100 m M Běh
17:15 4x400 m Ž Běh
17:30 4x400 m M Běh

Stravování

Možnost občerstvění bude přímo na stadionu ve stánku za cílem. 

Možnosti ubytování


CENTRAL PARK FLORA s.r.o.

Adresa Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc
Web http://www.hotelflora.cz
Telefon + 420 724 030 428
Email hotelflora@hotelflora.cz
Poznámka


Clarion Congress Hotel Olomouc

Adresa Jeremenkova 36 779 00 Olomouc
Web https://www.clarioncongresshotelolomouc.com
Telefon +420 581 117 114
Email reservations.cchol@clarion-hotels.cz
Poznámka


Správa kolejí a menz

Adresa Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc
Web https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/
Telefon 777 000 202
Email hotel@upol.cz
Poznámka

Parkování

Parkování na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc bude možné pouze pro autobusy jednotlivých výprav. 
Osobní automobily mohou parkovat na vedlejším areálu TJ Sokol Olomouc. 

Další informace

Covidová opatření:
všichni účastníci baráže o extraligu můžů a žen jsou povinni dodržovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocněním COVID-19 způsobeného novým koronovirem SARS-CoV-2 platné v době konání závodů! Informace budou upřesňovány dle aktuálně platných nařízeních na webu ČAS ( http://www.atletika.cz) v sekci ČAS informuje.