Baráž o postup do I. ligy mužů a žen na Moravě a ve Slezsku

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

04.09.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Flanderka Petr
Technický delegát Kučírek Vojtěch
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 1931 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách Vlády ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30 hodin v místnosti na hlavní stadionu za cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.8.2021 do 2.9.2021 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel u běžěckých disciplín bude probíhat u startéra před startem závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v omezené míře na rocvičovacím stadionu (cílová rovinka, sektory výška, dálka, tyč).

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
09:30 Technická porada
10:30 tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž chůze 5000m M chůze 5000m Ž
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh výška M
11:45 800 m Ž
12:00 800 m M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100 m př. Ž
12:30 110 m př. M
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž výška Ž tyč M
13:30 400 m M trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:45 5000 m Ž
14:15 5000 m M
14:30 400 m př. Ž
14:45 400 m př. M
15:00 200 m Ž trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 200 m M
15:30 1500 m Ž
15:45 1500 m M
16:00 4x100 m Ž
16:15 4x100 m M
16:30 4x400 m Ž
16:45 4x400 m M

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřen stánek s občerstvením a restaurace.

Další informace

Technická porada se uskuteční v 9,30 hod. v restauraci na stadionu a zúčastní se jí 1 vedoucí každého družstva.

Soutěže ve vrhu koulí a v hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem.