Baráž o postup do I. ligy mužů a žen v Čechách

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

04.09.2021

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Bahenský petr.bahensky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Monika Tipková
Řídící soutěže družstev ženy : Michal Rybák, Rybak.Michal@seznam.cz, 60481778, muži: Josef Pšajdl, psajdl@gmail.com, 728093594
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 1931 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.45 v dolní části tribuny.

Technická porada proběhne v 09.30 hod. v tribuně na atletickém stadionu. Porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí družstva.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.8. do 2.09.2021 do 20.00 hod.

Přihlášky štafet se podávají ŘP při zahájení technické porady formou tzv. "kartiček"

 

Výdej startovních čísel

Družstvům nebudou přidělena startovní čísla.

V bězích na  800 m, 1500 m, 5000 m a v chůzi na 5000 m dostanou závodníci startovní čísla před startem své disciplíny od pořadatele.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na protilehlé rovince mimo doby, kdy bude probíhat soutěž v hodu kladivem. K rozcvičení je možné využít přilehlý park a antukové hřiště za protilehlou rovinkou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení proběhne v garáži vpravo od hlavního vchodu, místo bude označeno.

Šatny

Pro ženy budou k dispozici v budově tribuny, muži pak mohou využít šatny v nízké budově vpravo od hlavního vchodu na stadion. 

Šatny slouží pouze k převlečení, nenechávejte zde cenné věci. Za případnou ztrátu pořadatel neručí.

 

Startovní listinyNasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují ŘP.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník: Michal Rybák, Josef Pšajdl

Ředitel závodu:  Kateřina Bahenská

Hlavní rozhodčí: Ing. Monika Tipková

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

Zdravotní služba

Zajištěna po celou dobu na stadionu.

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg Ž Finále chůze 5000m Ž Finále chůze 5000m M Finále
11:00 tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:15 100 m Ž Rozběh
11:35 100 m M Rozběh
12:00 800 m Ž Finále
12:15 800 m M Finále výška M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:30 100 m př. Ž Finále
12:45 110 m př. M Finále dálka Ž Finále
13:00 100 m Ž Finále
13:15 100 m M Finále
13:30 400 m Ž Finále oštěp 800g M Finále
13:45 400 m M Finále
14:00 5000 m Ž Finále výška Ž Finále tyč M Finále
14:15 trojskok M Finále
14:30 5000 m M Finále
14:45 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
15:00 400 m př. Ž Finále
15:25 400 m př. M Finále
15:45 trojskok Ž Finále
15:50 200 m Ž Finále
16:00 koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
16:05 200 m M Finále
16:30 1500 m Ž Finále
16:45 1500 m M Finále
16:55 4x100 m Ž Finále
17:10 4x100 m M Finále
17:30 4x400 m Ž Finále
17:45 4x400 m M Finále

Stravování

Zajištěno na stadionu

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadatel ubytování nezajištuje.

Parkování

Odkaz na možnost parkování naleznete níže. Doporučujeme využít parkoviště u Výstaviště vzhledem k většímu počtu parkovacích míst pro autobusy.

Parkoviště u Sokolovny je určené pouze pro osobní vozidla a je zpoplatněné.

Pozor !!! autobusem nezatáčejte ke stadionu hned u Dlouhého mostu. Autobus se u stadionu neotočí a hrozí komplikované couvání cca 300m. 

Mapu najdete:   zde

Další informace

Vzhledem k Hygienickým opatřením bude od každého družstva vyžadováno Čestné prohlášení. Rozhodčí předloží potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid, případně některý z testů.