Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Datum

05.09.2021

Místo

Břeclav (Veslařská 2753/1a, Břeclav 69002)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bor David
Ředitel závodu Chlumecký Zbyněk
Hlavní rozhodčí Josef Ošmera
Technický ředitel Petrjanoš Stanislav
Řídící soutěže družstev Veverka Ondřej, Dinga Libor
Hlasatel Šulc, Novotný, Petrjanoš
Lékař MUDr. Hála Roman
Režie Pruša Pavel
Časomíru zajišťuje On line system s.r.o
Výsledky zpracoval On line system s.r.o.

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, žáci a žákyně dle podmínek v soutěžích družstev pro rok 2021.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu Conipur, 8 drah na rovince, 6 drah na obvodu. Stejný povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. Pro rozcvičování bude sloužit rozcvičovací multifunkční hřiště /umělá tráva 30x50 m/ a softbalové travnaté hřiště. Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o. Oficiální trénink proběhne na stadionu v sobotu od 16:00 do 19:00 hod. Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2021-II.díl. Družstva se budou řídit aktuálním opatřením Vlády ČR.


 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v rozhlasové kabině na hlavním stadionu /uprostřed cílové rovinky/ od 8:30 hodin. Technická porada bude od 9:00 v bufetu v sportovní haly. Technické porady se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí každého družstva. Vedoucí družstev provedou škrty v přihláškách, které obdrží na začátku porady. Řídící soutěží budou informovat o počtu startujících v jednotlivých disciplínách a postupných výškách ve skoku o tyči a ve výšce.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.8.2021 do 3.9.2021 do 24:00 hod. V přihlášce musí být uvedeny nejlepší výkony přihlášených a startovní čísla.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo /startovní čísla připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy/. Závodníci ve všech skokanských disciplínách jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech. Přidělená startovní čísla obdrží vedoucí družstev ve zpravodaji po 2. kole a čísla budou dodána Českým atletickým svazem a obdrží je na technické poradě.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacích prostorách /multifunkční a softbalové hřiště/.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru /ve skladu na konci cílové rovinky/.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u vchodu na protilehlé rovince na 250 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím. Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny. Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Překážky 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min. Není přípustná účast trenérů v závodním prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale /ženy/, budova u beachvolejbalového hřiště /muži/ a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli uprostřed tribuny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí v závodní kanceláři techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v prostorách sportovní haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu

Časový pořad

neděle, 5.9.2021

Čas Disciplíny
09:20 kladivo 7,26kg M Finále
10:00 5000 m Ž Finále
10:25 5000 m M Finále
10:30 dálka Ž Finále
10:35 tyč Ž Finále
10:40 kladivo 4kg Ž Finále
10:50 100 m Ž Rozběh 1
11:00 100 m M Rozběh 1
11:15 800 m Ž Finále 1
11:25 800 m M Finále 1
11:45 100 m př. Ž Běh 1
12:05 110 m př. M Běh 1
12:15 dálka M Finále
12:20 disk 2kg M Finále
12:25 koule 4kg Ž Finále
12:30 400 m Ž Běh 1
12:45 400 m M Běh 1
13:10 100 m Ž Finále A
13:15 100 m Ž Finále B
13:20 100 m M Finále A
13:25 100 m M Finále B
13:30 tyč M Finále
13:40 disk 1kg Ž Finále
13:45 400 m př. Ž Běh 1
14:00 trojskok Ž Finále
14:05 400 m př. M Běh 1
14:10 koule 7,26kg M Finále
14:15 výška Ž Finále
14:25 3000 m př. Ž Finále
14:45 3000 m př. M Finále
15:05 200 m Ž Běh 1
15:15 oštěp 800g M Finále
15:30 200 m M Běh 1
15:50 trojskok M Finále
15:55 1500 m Ž Finále
16:05 1500 m M Finále
16:13 výška M Finále
16:15 chůze 5000m M Finále
16:45 oštěp 600g Ž Finále
16:50 chůze 5000m Ž Finále
17:25 4x100 m Ž Běh 1
17:40 4x100 m M Běh 1
18:00 4x400 m Ž Běh 1
18:15 4x400 m M Běh 1