Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek

Hvepa logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Hvězda Pardubice z.s.

Datum

11.09.2021

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion Pardubice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Vratislav Fišera - Jři 606748153
Technický delegát Irena Fišerová - Jky 721485674
Ředitel závodu Iva Tlapáková 775907122 tlapakovaiva@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Technický ředitel Jan Touš,Dis.
Hlasatel Vlastimil Král
Lékař Pavla Kožená Dis.
Výsledky zpracoval Ing. Pavel Dymák,Ing.Miroslav Vinkler

Startují

ročníky 2002 - 2007
ročníky 2002 - 2007

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce za atletickým stadionem.

Na závodní ploše atletického stadionu i na vrhačské louce za atletickým stadionem se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér  a u technickýchdisciplin příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže u běhů a 30 min u technických disciplin..

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 9,00 hodin v tribuně stadionu.

Technická porada vedoucích družstev bude v tribuně v 9,30 hod.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do čtvrtka 9. 9. 2021 do 20:00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

 

 

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v tribuně stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 8:30 hodin v tribuně atletického stadionu stejně jako sprchy a WC, přičemž vstup do všech vnitřních prostor tribuny atletického stadionu, tedy i do šaten, sprch a na WC, je možný pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, rouška apod.) kryjícím nos a ústa!

Závodníkům a závodnicím proto doporučujeme, aby se na atletický stadion dostavili již ve sportovním oblečení!

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník Vratislav Fišera/Irena Fišerová

Ředitel závodů Iva Tlapáková

Hlavní rozhodčí Ing.Luděk Skalický

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu..

Časový pořad

sobota, 11.9.2021

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh dálka Jři
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:45 100 m př. Jky Finále
12:00 110 m př. Jři Finále kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000 m př. Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky Finále koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000 m př. Jři Finále
14:00 3000 m Jři Finále trojskok Jři
14:30 400 m př. Jky Finále
14:45 400 m př. Jři Finále
15:00 200 m Jky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Finále
15:30 1500 m Jky Finále trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Finále
16:00 4x100 m Jky Finále
16:15 4x100 m Jři Finále
16:30 4x400 m Jky Finále
16:45 4x400 m Jři Finále

Další informace

Pořadatel důrazně žádá všechny účastníky o důsledné dodržování aktuálních Covid opatření.