Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň - skupina A

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

11.09.2021

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Gryc 736540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Řídící soutěže družstev žákyně: Pavel Novák 777 126 648, pavelnovak7@atlas.cz, žáci: Michal Rybák 604 817 785, rybak.michal@seznam.cz
Lékař Aleš Prokop
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ŘP podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a Směrnice ČAS č. 1/2021 - Soutěžní řád družstev.

Atletický stadion má 400 m tartanovou dráhu s 8 drahami po celém oválu. Stejný povrch mají i sektory pro technické disciplíny.

Na ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodu pohybovat pouze závodníci a závodnice, funkcionáři závodu a technická četa. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8.45 hod. v dolní části tribuny.

Technická porada proběhne v 9.30 hod. v dolní části tribuny. Porady se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěže a jeden vedoucí družstva.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.8. do 09.09.2021 do 20.00 hod.

Přihlášky štafet se podávají ŘP při zahájení technické porady formou tzv. "kartiček"

Starty MB nejsou povoleny!

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích delších jak 800m včetně, v chůzi a na posledním úseku štafety 4 x 300 m obdrží u prezentace 1 starovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na protilehlé rovince (mimo dobu, kdy bude probíhat soutěž v hodu kladivem). K rozcvičení je možné využít přilehlý park a antukové hřiště za protilehlou rovinkou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení proběhne v garáži vpravo od hlavního vchodu a bude označeno.

Šatny

Pro žákyně budou k dispozici v budově tribuny, žáci pak mohou využít šatny v nízké budově vpravo od hlavního vchodu na stadion. 

Šatny slouží pouze k převlečení, nenechávejte zde cenné věci. Za případnou ztrátu pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují v závodní kanceláři ŘP.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník: Pavel Novák, Michal Rybák

Ředitel závodu:  Stanislav Gryc

Hlavní rozhodčí: Václav Tipka

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
 

Zdravotní služba

Zajištěna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 11.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg Žci Finále
11:00 tyč Žky Finále chůze 3000m Žky Finále
11:15 kladivo 3kg Žky Finále
11:30 chůze 3000m Žci Finále
12:00 60 m Žky Rozběh výška Žci Finále
12:15 60 m Žci Rozběh
12:30 800 m Žky Finále dálka Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
12:45 800 m Žci Finále
13:00 100 m př. Žky Finále
13:15 100 m př. Žci Finále
13:30 60 m Žky Finále
13:45 60 m Žci Finále výška Žky Finále tyč Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
14:00 300 m Žky Finále
14:15 300 m Žci Finále
14:30 1500 m př. Žky Finále
14:45 1500 m př. Žci Finále dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
15:00 3000 m Žci Finále
15:15 200 m př. Žky Finále
15:30 200 m př. Žci Finále
15:45 150 m Žky Finále koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
16:00 150 m Žci Finále
16:15 1500 m Žky Finále
16:30 1500 m Žci Finále
16:45 4x60 m Žky Finále
17:00 4x60 m Žci Finále
17:15 4x300 m Žky Finále
17:30 4x300 m Žci Finále

Stravování

Zajištěno na stadionu.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadatel ubytování nezajištuje.


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

Odkaz na možnost parkování naleznete níže. Doporučujeme využít parkoviště u Výstaviště vzhledem k většímu počtu parkovacích míst pro autobusy.

Parkoviště u Sokolovny je určené pouze pro osobní vozidla a je zpoplatněné.

Pozor !!! autobusem nezatáčejte ke stadionu hned u Dlouhého mostu. Autobus se u stadionu neotočí a hrozí komplikované couvání cca 300m. 

Mapu najdete:   zde

Další informace

Vzhledem k Hygienickým opatřením bude od každého družstva vyžadováno Čestné prohlášení. Rozhodčí předloží potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid, případně některý z testů.