Mistrovství ČR žáků a žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

18.09.2021 - 19.09.2021

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Iveta Rudová
Technický delegát Adam Ovčarik 739840916 adammo.ovcarik@gmail.com
Předseda OV Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Vladimír Koudelka atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Technický ředitel Jaroslav Prückner, Zdeněk Hanuš atletikamb@volny.cz
Hlasatel Michal Novák, Jakub Ševčík, Vojtěch Novotný
Režie Tomáš Beran
Časomíru zajišťuje ONLINE System
Výsledky zpracoval ONLINE System

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Mistrovství se uskuteční za dodržení aktuálně stanovených závazných hygienicko-epidemiologických podmínek Ministrerstva zdravotnictví ČR https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ bod 16)

 

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém a ve skoku o tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky a pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru tribuny v pátek 17. 9. 2021 od 16:00 hodin do 19:00, v sobotu 18. 9. 2021 od 9:30 do 18:30 hodin a v neděli 19 .9. 2021 od 8:00 do 15:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30. 8. 2021 do neděle 12. 9. 2021 do 23:59 hodin.

V pondělí 13. 9. 2021 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 16. 9. 2021 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 14. 9. 2021 do čtvrtka 16. 9. 2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 16. 9. 2021 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 17. 9. 2021 do 18.00 hodin.

seznam případně vybraných náhradníků bude zveřejněn na stránkách ČAS v sekci "ČAS informuje"

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od pátku 17. 9. 2021 od 16:00 do ukončení závodů v prostoru za tribunou.  Každý závodník, resp. každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším travnatém hřišti a v Atletické hale. Vstup do Atletické haly je povolen jen na soutěž se připravujícím závodníkům a trenérům a to nejdříve 2 hodiny před vlastním konáním soutěže.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru garáže pod tribunou v prostoru cíle.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v podchodu mezi rozcvičovací plochou a startem na 100 metrů. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, sprinty, chůze 15 min., překážky 20 min., technické disciplíny 35 min., tyč 65 min.

Prezentace bude zahájena 35 minut a ukončena 5 minut před odchodem ze svolavatelny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně za startem na 100 metrů. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru svolavatelny u Atletické haly, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo TP 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo TP 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 18.9.2021

Čas Disciplíny
11:30 kladivo 4kg Žci
11:50 Slavnostní zahájení
12:00 100 m př. Žky Rozběh tyč Žky
12:20 100 m př. Žci Rozběh
12:40 60 m Žky Rozběh
12:50 výška Žci
13:00 60 m Žci Rozběh
13:20 800 m Žky Rozběh
13:40 800 m Žci Rozběh
13:50 disk 0,75kg Žky
14:05 100 m př. Žky Finále
14:15 100 m př. Žci Finále
14:30 60 m Žky Finále
14:40 60 m Žci Finále
14:45 Vyhlašování 1
14:55 1500 m Žky
15:05 1500 m Žci
15:10 tyč Žci
15:15 výška Žky
15:20 300 m Žky Rozběh
15:30 disk 1kg Žci
15:40 300 m Žci Rozběh
15:55 Vyhlašování 2
16:10 chůze 3000m Žky
16:35 chůze 3000m Žci
17:05 4x60 m Žky
17:30 4x60 m Žci
17:55 Vyhlašování 3

neděle, 19.9.2021

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 3kg Žky
09:45 dálka Žky
10:00 200 m př. Žky Rozběh
10:15 200 m př. Žci Rozběh
10:35 1500 m př. Žky
10:50 1500 m př. Žci
11:05 150 m Žky Rozběh
11:10 koule 4kg Žci
11:25 150 m Žci Rozběh
11:30 oštěp 500g Žky
11:45 Vyhlašování 4
11:55 800 m Žky Finále
12:00 dálka Žci
12:05 800 m Žci Finále
12:15 300 m Žky Finále
12:25 300 m Žci Finále
12:40 200 m př. Žky Finále
12:50 200 m př. Žci Finále
12:55 Vyhlašování 5 koule 3kg Žky
13:10 oštěp 600g Žci
13:15 150 m Žky Finále
13:25 150 m Žci Finále
13:35 3000 m Žci
13:50 4x300 m Žky
14:20 4x300 m Žci
14:50 Vyhlašování 6

Stravování

Stravování bude v přilehlé restauraci v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


Hotel Zimní stadion Mladá Boleslav

Adresa Viničná 31 293 01 Mladá Boleslav
Web http://www.hotelzimnistadion.cz/
Telefon Telefon: +420 326 748 111 Mobil: +420 725 054 752
Email recepce.hotel@kait.cz
Poznámka cena 450 Kč na osobu + 100 Kč snídaně


Motel R10

Adresa Bezděčín 89, 293 01 Mladá Boleslav
Web www.hotelr10.cz
Telefon +420 608 155 473
Email info@hotelr10.cz
Poznámka heslo: AC Mladá Boleslav, cena 500 Kč na osobu + 100 Kč snídaně

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na parkovišti v těsné blízkosti stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky možné v okolí stadionu.

plan_arealu