Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek

logo MČR2021
ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

26.09.2021

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín V, 28002)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Řídící soutěže družstev Petr Šindelář (dorostenky), Michal Töpfer (dorostenci)
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček, Kateřina Šafránková
Lékař ČČK
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Dorostenci: prvních 5 družstev z mistrovství Čech a první 3 družstva z mistrovství Moravy a Slezska.

Dorostenky: prvních 5 družstev z mistrovství Čech a první 3 družstva z mistrovství Moravy a Slezska.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Kladivo a disk proběhne na rozcvičovacím 300 m stadionu.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů!

Pro sledování tyče, koule a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v modrém cílovém domku.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci "Kalendář akcí“, a to od neděle 19.9.2021 00:01 hodin do pátku 24.9.2021 do 20:00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny! Výjimkou budou vložené běhy "kandidátů" na 100 a 200 m, do kterých budou na technické poradě řídícími pracovníky zařazeni závodníci, jež se nevejdou do kvóty závodníků pro soutěž družstev.

Technická porada

Technická porada se uskuteční v klubovně nové sociální budovy, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Prezentace

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny, a to:
běhy 10 min. před startem  a technické disciplíny 15  min před začátkem.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla přidělí techničtí delegáti zúčastněným družstvům. 

Přihlášky podávejte již s uvedením startovního čísla!!!

 

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Startovní čísla budou vydána vedoucím družstev v závodní kanceláři v modrém cílovém domku.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno mimo atletický stadion a dále:

- do 13.30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m a chůze na 3000 m,

- ve vymezeném území na 300 m rozcvičovacím stadionu, kde souběžně probíhají vrhačské disciplíny kladivo a disk. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu u nové sociální budovy (u pergoly).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v nové a staré sociální budově. Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na nástěnkách modrého cílového domku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnkách modrého cílového domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnkách modrého cílového domku, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník

Ředitel závodů 

Hlavní rozhodčí

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna pracovníky ČČK v bílém zdravotnickém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 26.9.2021

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Dky chůze 3000m Dky
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky kladivo 3kg Dky oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci
12:30 100 m př. Dky dálka Dky
12:45 110 m př. Dci
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky
13:30 400 m Dky tyč Dci koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci
14:00 2000 m př. Dky trojskok Dci
14:15 2000 m př. Dci
14:30 3000 m Dky
14:45 3000 m Dci
15:00 300 m př. Dky koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300 m př. Dci
15:30 200 m Dky trojskok Dky
15:45 200 m Dci
16:00 1500 m Dky
16:15 1500 m Dci
16:30 4x100 m Dky
16:45 4x100 m Dci
17:00 4x400 m Dky
17:15 4x400 m Dci

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít bufet.

Další informace

Mistroství ČR bylo podpořeno ze Stedočeského Fondu sportu a volného času

 

Mistrovství ČR podpořilo Město Kolín

 

 

PITNÝ REŽIM

Pitný režim věnovala Sodovkárna Kolín s.r.o.