Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

02.10.2021

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Kadla jiří
Technický delegát Vojtek Lukáš
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Technický ředitel Lucie Vlková
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Více informací o podmínkách konání sportovních akcí najdete na stránkách Národní sportovní agentury a na stránkách Vlády ČR.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30 hodin v místnosti na hlavní stadionu za cílem.

Technická porada bude od 9:00 v restauraci v hlavní tribuně stadionu.. Technické porady se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí každého družstva. Vedoucí družstev provedou škrty v přihláškách, které obdrží na začátku porady. Řídící soutěží budou informovat o počtu startujících v jednotlivých disciplínách a postupných výškách ve skoku o tyči a ve výšce.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.9. do 30.9.2021 do 20,00 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v omezené míře na rocvičovacím stadionu (cílová rovinka, sektory výška, dálka, tyč).

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru před hlavní tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru před hlavní tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 2.10.2021

Čas Disciplíny
09:00 Technická porada - restaurace stadionu
10:00 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky
10:30 chůze 3000m Žci
10:40 výška Žci
11:00 60 m Žky Rozběh
11:15 60 m Žci Rozběh dálka Žky
11:30 800 m Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:40 800 m Žci
11:50 100 m př. Žky
12:00 100 m př. Žci
12:10 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B
12:20 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B tyč Žci
12:30 300 m Žky výška Žky dálka Žci
12:45 300 m Žci
13:00 1500 m př. Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:10 1500 m př. Žci
13:20 3000 m Žci
13:40 200 m př. Žky
13:50 200 m př. Žci
14:00 150 m Žky
14:20 150 m Žci koule 3kg Žky disk 1kg Žci
14:40 1500 m Žky
14:50 1500 m Žci
15:00 4x60 m Žky
15:10 4x60 m Žci
15:25 4x300 m Žky
15:40 4x300 m Žci
16:00 Slavnostní vyhlášení

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřen stánek s občerstvením a restaurace.

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem.