Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek

logo-valmez-pozitiv logo black bez

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKM Valašské Meziříčí

Datum

27.11.2021

Místo

Valašské Meziříčí (Fotbalový Stadion Valašské Meziříčí (Discgolf Kasárna), Žerotínova 736)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor 777667266 dbor@atletika.cz
Delegát ČAS Drahoslav Dočkal 608668855 dockal@atletikaolomouc.cz
Technický delegát Iva Machová 776660020 iva.machova@upol.cz
Ředitel závodu Jiří Kadla 731196274 jirkakadla@gmail.com
Hlavní rozhodčí Renata Kubalová
Technický ředitel Petr Morgner
Hlasatel Augustin Šulc/Jakub Ševčík
Lékař MUDr. Petr Zajíček
Režie Tomáš Beran
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM
Výsledky zpracoval ONLINE SYSTEM

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži PBěh vytrvalci, PBěh mílaři
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci resp. dorostenky.

Káždý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Junioři mohou startovat buď v kategorii juniorů (závod na 6 km) nebo v kategorii mužů mílařů (závod na 4 km).

Muži mohou startovat buď v závodě mužů - vytrvalců nebo v závodě mužů - mílařů.

V závodě mužů mílařů je povolen start dorostenců. 

Vzdálenosti
Muži - mílaři 4 km
Ženy 8 km
Muži - vytrvalci 10 km
Juniorky 4 km
Junioři 6 km

V rámci Mistrovství České republiky běží přípravky a žactvo vložený závod, který není součástí Mistrovství České republiky! 
Přípravky - 1 km.
Žactvo - 2 km.
Kategorie startují součastně a jsou vyhlašovány zvlášť.
Přihlášky neregistrovaných se zasílají na email: jirkakadla@gmail.com.

Mistrovství České republiky v přespolním běhu se koná na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 26. listopadu 2021 od 16.00 do 18.00 hodin v budově Penzion Valmez a v sobotu 27. listopadu 2021 od 08.30 hodin v prostoru startu a cíle, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 27. listopadu 2021, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie. Výdej startovních čísel bude probíhat na v pátek od 16.00 do 18.00 hodin v závodní kanceláři, v neděli pak na tribuně Fotbalového stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4. 11. 2021  do 21. 11. 2021 do 23:59
V pondělí 22. 11. 2021 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 25. 11. 2021 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní okruh.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu a cíle. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu fotbalového stadionu v budově TJ Valašské Meziříčí a v Penzionu Valašské Meziříčí viz mapka.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Technický delegát: Iva Machová

Ředitel závodů: Jiří Kadla

Hlavní rozhodčí: Renata Kubalová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově TJ Valašské Meziříčí.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru startu/cíle.

Časový pořad

sobota, 27.11.2021

Čas Disciplíny
10:00 Přespolní běh EleH Přespolní běh EleZ
10:20 Přespolní běh Žky
10:40 Přespolní běh Žci
11:25 Přespolní běh Ž
12:30 Slavnostní zahájení
12:45 PBěh mílaři M
13:45 PBěh vytrvalci M
14:40 Přespolní běh Jky
15:10 Přespolní běh Jři

Možnosti ubytování


Zámecký Penzion

Adresa Komenského 3/1
Web www.zamecky-penzion.cz
Telefon 770167496
Email klimova@zamecky-penzion.cz
Poznámka Cena 550 os. se snídaní


Hotel Rajka****

Adresa Boženy Němcové 162
Web www.hotelrajka.cz
Telefon 602777063
Email info@hotelrajka.cz
Poznámka Cena za 1 lůžko 1090,- Kč se snídaní. Cena za 2 lůžka 1490,- Kč se snídaní.


Penzion Štěpánov

Adresa Štěpánov 361
Web www.restaurace-penzionstepanov.cz
Telefon 605820389
Email
Poznámka


Sport Motel***

Adresa Vrbenská 837
Web www.sport-motel.cz
Telefon 604473076
Email info@sport-motel.cz
Poznámka

Parkování

Parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na VIP parkovišti. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti před atletickým stadionem.

Další informace

Popis tratě: Zvlněná trať s přírodními překážkami a travnatým povrchem. 
Běží se na tratích 1 km (převýšení 5 metrů) a 1,5 km (převýšení 15 metrů).
Video s tratí zde: https://youtu.be/vD7e6YD7wMU

Mapka 1 Mapka 2