Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů mílařů, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS atletický oddíl Český běžecký klub, z.s.

Datum

13.12.2020

Místo

Praha - Běchovice (Lesopark Běchovice, souřadnice 50.0853678N, 14.6137028E)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor
Technický delegát Jindřich Linhart
Ředitel závodu Naďa Koštovalová
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Ing. Milan Beneš

Startují

ročníky 1930 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Muži mílaři, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly v určeném termínu.

Závodníci se mohou přihlásit jen do jednoho závodu (muži buď vytrvalci nebo mílaři) a startovat jen ve své věkové kategorii. V mladším žactvu startují pouze ročníky 2007 a 2008, start přípravek v kategorii mladšího žactva není povolen. 

V nedělním programu není podmínkou startu povinnost předložení negativního testu na onemocnění COVID-19, pokud nebudou nastavena nová vládní opatření.

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Muži PBěh mílaři
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech. Toto bude kontrolováno jak při prezentaci, tak i při vlastním závodu.

Dále pak upozorňujeme na povinnost nosit ve startovním prostoru ochranu úst a nosu, a to až do okamžiku těsně před startem.

Popis tratí

Trať tvoří okruh o délce 1 a 2 km (mladší žáci a mladší žákyně běží 1x 2 km okruh) vedený po travnatém povrchu a zpevněné cestě, povrch vhodný na tretry,  převýšení okruhu je +- 10 m.

Informace pro závodníky, trenéry a doprovod

 • Do vymezeného areálu (prostor startu a cíle, svolavatelny, trati a zázemí závodu) mohou jen soutěžící závodníci, pořadatelé a rozhodčí (vstup trenérů a doprovodu je zakázán).
 • Závodníci musí mít ochranu úst a nosu do okamžiku startu závodu.
 • Do každého běhu bude vybráno technickým delegátem max. 50 závodníků.
 • Závodníkům u vstupu bude vydáno startovní číslo a čip (bez čipu nebude možný start).
 • Závodník je zodpovědný za čip, při ztrátě uhradí poplatek 500 Kč.
 • Úschovna věcí bude k dispozici 60 minut před startem závodu u výdeje čísel a čipů
 • v areálu budou k dispozici dámské a pánské šatny pouze pro převlečení před závodem (sprchy nejsou k dispozici).
 • Svolavatelna bude otevřena 15 minut před startem a závodníci budou odvedeni na trať
  5 minut před startem. V jinou dobu nebudou závodníci do svolavatelny vpuštěni!
 • Vyhlašování proběhne neprodleně po doběhu každé kategorie.
 • Závodníci musí po doběhu neprodleně opustit areál.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v neděli 13. prosince od 8:00 v místě závodu, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v neděli 13. prosince 2020, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

V rámci registrace obdrží závodníci startovní číslo a čip.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 23. listopadu do neděle 6. prosince 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 6. prosince ve 24.00 hodin.

V pondělí 7. prosince 2020 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž.

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Svolavatelna

Svolavatelna bude otevřena 15 minut před startem a závodníci budou odvedeni na trať 5 minut před startem. V jinou dobu nebudou závodníci do svolavatelny vpuštěni!

Závodníci, resp. závodnice budou před startem shromážděni ve stanu označeném svolavatelna. Zde obdrží čipy, které vrací ihned po doběhu.

Časový pořad

neděle, 13.12.2020

Čas Disciplíny
09:30 2 km Přespolní běh Žkm B
09:50 2 km Přespolní běh Žkm A
10:10 2 km Přespolní běh Žcm B
10:30 2 km Přespolní běh Žcm A
10:50 3 km Přespolní běh Žky B
11:20 3 km Přespolní běh Žky A
11:50 3 km Přespolní běh Žci B
12:20 3 km Přespolní běh Žci A
12:50 3 km Přespolní běh Dky B
13:20 3 km Přespolní běh Dky A
13:50 4 km Přespolní běh Dci B
14:30 4 km Přespolní běh Dci A
15:10 4 km PBěh mílaři M

Parkování

Parkování - v místě konání.

Doprava vlakem - start  je vzdálen 100 m od vlakového nádraží Praha - Běchovice střed.