Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň - skupina B

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

11.09.2021

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Bc. Jiří Kudlička
Řídící soutěže družstev Libor Dinga - starší žáci, Roman Málek - starší žákyně
Lékař Olga Brabcová
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž kladivářů a kladivářek proběhne v areálu Srnčí důl.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 8:30 hodin.

Technická porada proběhne v 9.00 hod. v zasedací místnosti v 1. poschodí přístavby atletické haly. Vedoucí družstev zde obdrží dvakrát výpis své přihlášky, které opraví – lze pouze škrtat. Jeden výtisk po provedení škrtů odevzdají řídícímu pracovníkovi s kartičkami štafet. Starty mimo bodování nejsou povoleny! Porady se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěže a vedoucí družstva.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30.srpna 2021 do čtvrtka 9. září 2021 do 20:00 hodin.

Starty mimo bodování nejsou povoleny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, .

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílovou rovinkou. 

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící pracovnící.

 

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli vedle vchodu na stadion, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení: řídící pracovník, ředitel závodu, hlavní rozhodčí,

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 11.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky
10:30 chůze 3000m Žci
11:00 60 m Žky Rozběh výška Žci
11:15 60 m Žci Rozběh
11:30 800 m Žky dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
11:45 800 m Žci
12:00 100 m př. Žky
12:15 100 m př. Žci
12:30 60 m Žky Finále
12:45 60 m Žci Finále výška Žky tyč Žci
13:00 300 m Žky dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:15 300 m Žci
13:30 1500 m př. Žky
13:45 1500 m př. Žci
14:00 3000 m Žci
14:15 200 m př. Žky
14:30 200 m př. Žci koule 3kg Žky disk 1kg Žci
14:45 150 m Žky
15:00 150 m Žci
15:15 1500 m Žky
15:30 1500 m Žci
15:45 4x60 m Žky
16:00 4x60 m Žci
16:15 4x300 m Žky
16:30 4x300 m Žci
17:00 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Je možné ve stánku, který bude otevřen v prostoru sportovního areálu.

Další informace

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ!!!

Po příchodu prosíme o vyplnění Čestného prohlášení ke covidu. Formulář obdržíte v závodní kanceláři.