Otrokovický halový mítink

kraj mesto

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

16.02.2021

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala, Mánesova ul., Otrokovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Technický delegát Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Ivana Staňková
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Jan Hruban
Lékař Stanislav Laciga 604668673
Režie Pavel Partyka
Vedoucí ceremonielu Michal Petřík
Hospodář Pavel Beznoska
Výsledky zpracoval Dominika Remešová 605025799

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci výška, tyč, dálka, trojskok
Dorostenky výška, tyč, dálka, trojskok
Juniorky výška, tyč, dálka, trojskok
Junioři výška, tyč, dálka, trojskok
Muži výška, tyč
Ženy výška, tyč

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Závodníci jsou povinni vybavit tretry keramickými hřeby typu stromeček , délka 5mm. Hřeby budou mít k dispozici u prezentace, bude prováděna kontrola obuvi a závodník, který neuposlechne nařízení bude ze závodu vyloučen!

 Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají,rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU v prostoru startu na cílové rovince.

Všechny osoby (závodníci, trenéři), kterým bude umožněn vstup do haly, se musí prokázat negativním antigenním nebo PCR testem, který není starší 48 hodin. Pořadatel TESTOVÁNÍ NEZAJIŠŤUJE! Závodníci a trenéři opustí neprodleně prostor haly ihned po skočení závodu.

Bude proveden výběr závodníků a trenérů a seznamy budou zveřejněny na webu ČAS. Závodníci se přihlašují přes závodní kancelář, trenéři mailem na adrese: prudky11@seznam.cz.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěná v prostorách vstupního vestibulu haly.

Startovné

Startovné se hradí při prezentaci a činní 150,- Kč za první disciplínu (v ceně jsou hřeby do treter), za každou další disciplínu se hradí poplatek 50,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.2. 2021 do 12.2. 2021 do 23:59.

Závody jsou primárně určeny pro kategorie U 18 a U 20 s potenciálem splnit výkonnostní požadavek na ME, MS a MČR svých kategorií.

Výběr závodníků a trenérů bude proveden 13.2. 2021 a následně zveřejněn na webu atletického svazu a na stránkách mítinku. (www. mítink.cz)

Maximální počet startujících v disciplíně je 12.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci obdrží jedno startovní číslo, a bude připevněno na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly, přičemž pořadatel vyhradí místo kde bude rozcvičování probíhat.

Po odvedení na plochu, bude umožněno rozcvičení v tretrách na sektorech.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u vstupu na závodní plochu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace budou určeny podle časového pořadu.
orientační dchody ze svolavatelny před startem soutěže:  Technické disciplíny 30 min, Tyč 45 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách zázemí haly, dle pokynů pořadatele.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v zázemí haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna zdravotníkem závodu p. Stanislavem Lacigou a spolupracující lékařkou MUDr. Barborou Pátíkovou.

Časový pořad

úterý, 16.2.2021

Čas Disciplíny
10:00 tyč finále B ženy, muži mix
10:30 výška Dci Finále dálka Jky Finále
11:45 dálka Dci Finále
12:00 výška Dky Finále
13:00 tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále dálka Dky Finále
13:30 výška Jky Finále výška Ž Finále
14:30 dálka Jři Finále
15:30 výška Jři Finále výška M Finále
15:45 tyč M Finále tyč Jři Finále tyč Dci Finále
16:00 trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
17:15 trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále

Stravování

V hale je k dispozici automat na teplé nápoje a automat na drobné občerstvení. 

Bufet nebude v souladu s nařízeními vlády ČR k dispozici. Z hygienických důvodů nebude povolen dovoz rychlého občerstvení, pizzy a podobně.

Po dohodě s pořadatelem je možno stravu zajistit společně se stravováním rozhodčích.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka pořadatel ubytování nezajišťuje

Parkování

 Parkování pro trenéry a závodníky je zajištěno v areálu v okolí Městské sportovní haly.

Akreditace, vstupenky

Upozorňujeme zástupce médií, aby se přihlásili na mail. adresu : prudky11@seznam.cz, budou zapsáni na seznam účastníků akce a u vstupu obdrží akreditaci po předložení negativního testu na Covid.