Finále KPD mladších žáků a žákyň

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

26.09.2021

Místo

Třebíč (atletický stadion v ulici Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Vomela
Hlavní rozhodčí Jan Heres
Řídící soutěže družstev Ondřej Tomek 732 135 590 ondrej5-tomek@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Pětiboj mladšího žactva - 60 m přek., míček, 60 m, dálka, 800 m
Boduje 30 nejlepších ve vícebojích žákyň a 20 v žácích.
První tři družstva v krajském přeboru družstev kategorii dostanou medaile.
V družstvu smí startovat maximálně 20 závodníků.
Pokud by počet přesáhl 23 závodníků, oddíl může postavit "B" družstvo.

Časový pořad:
10:00     60 m přek. Dml
10:15     60 m přek. Hml
10:30                                      míček Dml 1          dálka Dml 2
10:45                                      míček Hml 1          dálka Hml 2
11:30     60 m Dml
11:45     60 m Hml
12:00                                      dálka Dml 1           míček Dml 2
12:15                                      dálka Hml 1           míček Hml 2
13:00     800 m Hml
13:15     800 m Dml
13:45     Vyhlášení výsledků

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.9 do 24.9. do 20:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze k převlečení. Nenechávejte si v nich věci.

Časový pořad

neděle, 26.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj Žkm
10:15 pětiboj Žcm
13:45 Vyhlášení výsledků