Mistrovství kraje Vysočina přípravek ve čtyřboji

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

19.09.2021

Místo

Třebíč (atletický stadion v ulici Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ondřej Tomek 732 135 590 ondrej5-tomek@centrum.cz
Technický delegát Irena Fišerová 721 485 674 irena.fiserova@post.cz
Ředitel závodu Milan Zeibert
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2010 - 2011

Start ročníku 2014 a mladší není dovolen.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 4x60 m, čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši 4x60 m, čtyřboj
Atletická přípravka-dívky 4x60 m, čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky 4x60 m, čtyřboj

Technická ustanovení

Čtyřboj - 50 m př., míček, 50 m, dálka
V technických disciplínách mají závodníci tři pokusy.
Štafety se přihlašují na kartičkách v den závodu.
Ve štafetě se mohou spojovat ročníky 2010 a 2011, 2012 a 2013.
Ceny
První tři závodníci v každé kategorii ve čtyřboji získají diplom a medaili, první tři štafety medaili.

Časový pořad:
10.00 50 m př. H (2010)         dálka D (2012+2013)         míček H (2012+2013)
10.15 50 m př. H (2011)
10.30 50 m př. D (2010)
10.50 50 m př. D (2011)
11.10 50 m př. H (2012)         dálka H (2010+2011)          míček D (2010+2011)
11.25 50 m př. H (2013)
11.40 50 m př. D (2012)
12.00 50 m př. D (2013)
12.20 50 m H (2010)              dálka H (2012+2013)          míček D (2012+2013)
12.35 50 m H (2011)
12.50 50 m D (2010)
13.10 50 m D (2011)
13.30 50 m H (2012)              dálka D (2012+2013)          míček H (2012+2013)
13.45 50 m H (2013)
14.00 50 m D (2012)
14.20 50 m D (2013)
14.40 4 x 60 m Hml
14.50 4 x 60 m Dml
15.00 4 x 60 m Hst
15.10 4 x 60 m Dst
Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.9. do 17.9. do 20:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží k převlečení, nenechávejte si v nich věci.

Časový pořad

neděle, 19.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 čtyřboj EleH
10:05 čtyřboj EleHm
10:10 čtyřboj EleZ
10:15 čtyřboj EleZm
14:40 4x60 m EleHm
14:50 4x60 m EleZm
15:00 4x60 m EleH
15:10 4x60 m EleZ
15:30 Vyhlášení výsledků