Finále KPD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

04.09.2021

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Nekovář Marek
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Řídící soutěže družstev Mgr. Fišerová Irena, Ing.Horný Petr, Zajíc Pavel
Časomíru zajišťuje Mgr.Fišera Vratislav
Výsledky zpracoval Mgr.Fišerová Irena

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Všichni účastníci musí splňovat epidemiologická opatření platící v den závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9,00 hodin v budově před stadionem v 1.patře

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do pátku 3.9.2021 do 20,00 hodin

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v plechové garáži za tribunami

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově před stadionem, a to pro závodníky šatna v 1.patře a pro závodnice šatna v přízemí .

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  vedle vchodu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 4.9.2021

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M Finále 110 m př. Jři Finále 110 m př. Dci Finále výška M výška Jři výška Dci dálka Žci koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále
10:10 100 m př. Ž Finále 100 m př. Jky Finále 100 m př. Dky Finále
10:20 100 m př. Žci Finále
10:25 100 m př. Žky Finále
11:00 výška Žky dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále kladivo 4kg Žci oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M 100 m Jři 100 m Dci výška Žci dálka M dálka Jři dálka Dci koule 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 500g Žky Finále
12:10 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky
12:30 1500 m M Finále 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
12:45 1500 m Žci Finále
13:00 1500 m Ž Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále výška Ž výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 600g Žci Finále
13:15 1500 m Žky Finále
13:30 400 m M Finále 400 m Jři Finále 400 m Dci Finále
13:40 400 m Ž Finále 400 m Jky Finále 400 m Dky Finále
14:00 300 m Žci Finále trojskok M Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Ž Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
14:15 300 m Žky Finále
14:30 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:50 4x60 m Žky
15:00 4x60 m Žci

Stravování

V průbněhu závodů bude otevřen bufet v budově před stadionem.