1. Oštěp pro žactvo a dorost

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

23.04.2021

Místo

Nučice (Fotbalové hřiště ul. Tyršova 112, Nučice 252 16)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Maximální počet zúčastněních v kategorie je stanoven na 8, přičemž přednost mají domácí závodnici.

Soutěže

Dorostenky oštěp 500g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Rozběžiště je omezené na 15 m. Tretry nelze použit.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14.30 hodin.

Startovné

Závodnici klubu Atletik Rudná startují zdarma. Závodnicí s jíních klubu zaplatí startovné ve výší 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), pro neregistrované atlety na e-mail arzavody@seznam.cz a to  od 22.2.2021 14:00 do 04.3.2021 19:30. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  14.30 hod.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 23.4.2021

Čas Disciplíny
15:30 oštěp 500g Žcm Finále oštěp 600g Žci Finále
16:30 oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 500g Dky Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci 

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad a termín závodu jsou orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.