2. Kriket pro přípravku a mladší žactvo

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

03.06.2021

Místo

Nučice (Fotbalové hřiště ul. Tyršova 112, Nučice 252 16)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Maximální počet zúčastněních v kategorie je stanoven na 12, a celkem max. 50   přičemž přednost mají domácí závodnici.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši kriket
Atletická minipřípravka-hoši kriket
Atletická přípravka-dívky kriket
Atletická minipřípravka-dívky kriket
Ml. žáci kriket
Ml. žákyně kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Rozběžiště je omezené na 15 m. Tretry nelze použit. Závod je vypsán na tři pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14.30 hodin.

Startovné

Závodnici klubu Atletik Rudná startují zdarma. Závodnicí z jíních klubu zaplatí startovné ve výší 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), pro neregistrované atlety na e-mail arzavody@seznam.cz  do 02.06.2021 19:30 hod. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  14.30 hod.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 3.6.2021

Čas Disciplíny
15:30 kriket Žkm Finále kriket EleZm Finále kriket EleZ Finále
16:45 kriket Žcm Finále kriket EleHm Finále kriket EleH Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci 

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad a termín závodu jsou orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.