2. Skoky OPEN

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

01.06.2021

Místo

Rudná (Masarykova 878/115)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenky výška, trojskok
Ženy výška
Žáci výška, tyč
Ml. žáci výška
Ml. žákyně 800 m, výška
Žákyně 800 m, výška

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku a skok o tyči*.
Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16. V závodu skoku o tyči a 800 m je počet startujících omezen na 8 v kategorie.  Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ v pondělí  31.5.2021 v 19.00 hod. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Základní výšky: Skok o tyči 163 cm pro všechni kategorie.

Výška ml. žací 102 cm, žací 124 cm, ml. žákyně 101 cm, žákyně 123 cm, ženy 139 cm.

* Rozběžiště na skok o tyči je omezeno na 20 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 15:00 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Atlety a atletky klubu Atletik Rudná startují zdarma. Ostatní 100,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/ start. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do 31.5.2021 do 19 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu. 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Je možně použit WC. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  16.15 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

úterý, 1.6.2021

Čas Disciplíny
16:15 výška Žcm Finále výška Žci Finále trojskok Dky Finále
17:00 výška Žkm Finále výška Žky Finále výška Ž Finále výška Dky Finále tyč Žci Finále
17:40 800 m Žky Finále 800 m Žkm Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul. V Aleji.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní.

U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.