IX. Předvánoční laťka v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

08.12.2021

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Pavlíček 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2018
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši výška
Atletická minipřípravka-hoši výška
Atletická přípravka-dívky výška
Atletická minipřípravka-dívky výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška

Technická ustanovení

Závody se na dvě doskočíšte soubežně. Základní výšky a zvyšování:

Mini Přípravka  dívky (nar. 2012 a mladší), Mini Přípravka hoši (nar. 2012 a mladší) - 65,75, 80, 85, 90, 95, 100 cm a dále po 4 cm

Přípravka  dívky (nar. 2010, 2011), Přípravka hoši (nar. 2010, 2011)- 75, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 cm a dále po 4 cm

Mladší žákyně (nar. 2008 – 2009 ) - 100, 110, 115, 120, 125, 130 cm dále po 4 cm

Mladší žáci      (nar. 2008– 2009) -105, 115, 120, 125, 130 cm dále po 4 cm

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  od 14:00 hodin.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná jsou starty zdarma. Ostatní 100,- Kč/start. Přihlášky na místě 150,- Kč/start.

Přihlášky

Na webové stránky ČAS anebo elektronickou poštou na e-mail: arzavody@seznam.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet účastníků do určitého počtu atletů a atletek v kategorii.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu vymezenou pořadatelem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici. Pořadatel závodu neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  14.45 hod.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 8.12.2021

Čas Disciplíny
16:00 výška EleZm Finále výška EleHm Finále
17:00 výška EleZ Finále výška EleH Finále
18:00 výška Žkm Finále výška Žcm Finále

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné na parkovišti sportovní haly- ul. Masarykova.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou průběžně aktualizovaní. U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.
Organizátor  vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity.
Poznámky:
-          po příchodu do budovy jsou k dispozici chlapecké a dívčí šatny k převlečení
-          vstup do haly je možný pouze v čisté sportovní sálové obuvi se světlou podrážkou
-          pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků
Technická ustanovení:
-          závodí se na dvou sektorech pro skok vysoký pro kategorie přípravek a mladší žactvo.
-          závod je veřejný-OPEN, povrch sportovní haly je umělá hmota – nelze použít tretry, skákat je možné pouze v čisté sálové obuvi
Odměny:
-          závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží medaile, diplom.
-          závodníci na prvních šest místech všech kategorií obdrží diplom.
-          závodníci na prvních třech místech v kategorií:
                  mladší žactvo  obdrží darkové poukazy v hodnotě 1. místo- 1000,-Kč 2. místo 750,- Kč 3. místo 500,- Kč.
Pro rozcvičování využívejte označené prostory.
Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Vchod do sportovní haly ZŠ Rudná z ul. Masarykova.

                Činnost klubu Atletik Rudná dlouhodobě podporují

Město Rudná, MŠMT/NSA, Obchod cukrárna Dobroty u Kačky

www.atletikrudna.cz                                                     https://www.facebook.com/Atletik-Rudna