55. ročník Olomoucké dvacítky v chůzi, Mistrovství ČR mužů a žen v chůzi na 20 km

hlavička

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

10.04.2021

Místo

Olomouc (Smetanovy Sady Olomouc - restaurace Fontána)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Technický ředitel Lajčík Alois
Řídící soutěže družstev Kratochvíl Petr
Časomíru zajišťuje Online Systém s.r.o.
Výsledky zpracoval Ing. Boklažuk Michal

Startují

ročníky 1931 - 2013
ročníky 1931 - 2013

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR v chůzi na 20 km přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Na tratě 3 km, 5 km a 10 km se všechny věkové kategorie přihlašují jako muži a ženy.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 3km chůze, 5km chůze, 10km chůze, 20km chůze
Ženy 3km chůze, 5km chůze, 10km chůze, 20km chůze

Technická ustanovení

Závod se uskuteční jako:
Mistrovství ČR mužů a žen na 20 km
ODLOŽENO - 1. kolo Extraligy mužů a žen na 20 km
ODLOŽENO - Mistrovství České republiky veteránů mužů na 10 km a žen na 5 km

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic. V průběhu závodu nebude uplatňováno pravidlo 54.7.3 Pravidel atletiky – Penalty zone.

Závodníci, resp. závodnice, musí startovat v oddílových dresech , které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. (netýká se zahraničních účastníků).

Popis tratě:
Asfaltový okruh (1300m) na kolonádě Smetanových sadů, trať je certifikovaná podle mezinárodních pravidel IAAF a ČAS.

Mapa


Nošení ochrany horních cest dýchacích
Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR.

.

Vstup do místa konání akce:
Vstup do místa konání akce je povolen pouze akreditovaným osobám. Akreditační centrum bude otevřeno následovně:
pátek 09.04.2021 - 18:00-20:00 hodin - Hotel Flóra
sobota 10.04.2021 - od 09:00 hodin ve stanu v parku Smetanovy sady (viz. mapa)

Akreditační procedura obsahuje:

- vyplnění selfreporting formuláře (budou k dispozici v akreditačním centru) + potvrzení o negativním RT-PCR testu.

SELFREPORTING
Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře.  

Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři.

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST
Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku (nejdříve 8.4.2021 v 9:01 hodin). Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, předloží lékařské potvrzení.
Povinnost předložení negativního výsledku RT-PCR testu na onemocnění COVID-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19. 

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena.

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU
Na základě výše uvedené akreditační procedury obdrží účastníci akreditační pásku pro vstup do místa konání akce (svolavatelna, závodní okruh). Bez toho nebude vstup do vymezeného závodního prostoru povolen. Na každý blok programu je určena jiná páska a trenéři a závodníci si musí na základě povoleného vstupu vyzvednout příslušné pásky.

VSTUP TRENÉRŮ

Trenéři nebudou pro MČR akreditováni jako účastníci akce. Trenérům proto nebude umožněn vstup do soutěžního prostoru a budou se moct pohybovat pouze mimo tento prostor, který bude vymezen páskou. Z tohoto důvodu nejsou trenéři povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží, jak je uvedeno pro pořadatele, rozhodčí a závodníky.

Účastníci závodů se mohou pohybovat pouze v pořadatelem vymezeném prostoru.

Po ukončení soutěže všichni závodníci, resp. všechny závodnice opustí vymezený závodní prostor a již se v něm nebudou zdržovat.

BEZ DIVÁKŮ
Sportovní akce probíhá v nepřítomnosti diváků. Pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost dalších osob v soutěžním prostoru a v jeho bezprostřední vzdálenosti po celou dobu konání sportovní akce, které nesplňují výše uvedené podmínky pro účast na akci (PCR test, selfreporting formuláře, ochrana dýchacích cest atd.).

STARTOVNÍ ČÍSLA A ČIPY
Startovní čísla a čipy budou vydávány současně pořadatelem v závodní kanceláři v hudebním pavilonu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy a mít připevněn čip na soutěžní obuvi nebo na noze.

Závodník je zodpovědný za čip a v případě ztráty uhradí částku 500 Kč.
 

OSVĚŽOVACÍ STANICE
Osvěžovací stanice bude k dispozici pro závody na 5, 10 a 20 km. Z důvodu protiepidemiologických opatření bude poskytnuta pouze voda v kelímcích.

OBČERSTVOVACÍ STANICE
Občerstvovací stanice bude pouze u závodů na 20 km. Do tohoto prostoru bude umožněn vstup jen akreditovaným osobám, které o vstup předem požádají pořadatele. Pro udělaní akreditace je povinnost splnit podmínky pro účast na akci (negativní výsledek PCR testu, selfreporting formulář, ochrana dýchacích cest). Občerstvení si musí účastníci zajistit sami a předat před startem pořadateli nebo akreditované osobě (např. trenérovi)
Osoby, které budou v občerstvovací stanici musí pořadatele požádat o vstup a v tom případě  jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží a musí se akreditovat v závodní kanceláři.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat nařízení pořadatele.

Bližší informace budou zveřejňovány na www.atletika.cz - ČAS Informuje

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář jako taková nebude. Veškeré informace a dotazy ohledně závodu dostanete v akreditačním centru ve stanu u vchodu do závodního areálu.

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 22. března do neděle 4. dubna 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 4. dubna 2021 ve 24.00 hodin.
Zahraniční účastníci se přihlašují emailem na adresu info@atletikaolomouc.cz ve stejném termínu.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a čipů bude probíhat ve svolavatelně v hudebním pavilonu naproti restauraci Fontána (vstup do tohoto prostoru budou mít pouze účastníci s akreditační páskou daného soutěžního bloku). Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně, umístěné v hudebním pavilonu naproti restauraci Fontána.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a výdej startovních čísel a čipů. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže upevněný čip na kotníku a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit vymezený prostor a do závodního okruhu budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím. V závodním prostoru bude vyčleněn sektor vedle restaurace Fontána (za cílem), kde si závodníci mohou nechat své osobní věci během samotného závodu a zároveň použít WC, které bude určeno pouze pro účastníky aktuálního závodu (soutěžního bloku).

Zahájení prezentace/svolavatelny bude 45 minut a ukončení 20 minut před startem jednotlivé kategorie. 

Odchod ze svolavatelny do závodního okruhu bude 15 minut před zahájením vlastní soutěže.

Šatny

Šatny a sprchy na atletickém stadionu AK Olomouc, 17.listopadu 3 nejsou k dispozici. 
V závodním okruhu bude vyčleněn sektor vedle restaurace Fontána (za cílem), kde si závodníci mohou nechat své osobní věci během svého závodu a zároveň použít WC, které bude určeno pouze pro účastníky aktuálního závodu (soutěžního bloku). 

Výsledky

Ceny:
Závodníci na 1.-3. místě MČR v chůzi na 20 km v celkovém pořadí obdrží medaile a diplomy.
Závodníci na 1.-3. místě Olomoucké dvacítky mužů a žen v chůzi v celkovém pořadí obdrží medaile a drobné věcné ceny.
Závodníci na 3 km, 5 km a 10 km obdrží účastnické medaile a první 3 závodníci obdrží drobné věcné ceny.

Výsledky:
Budou zveřejněny na internetové stránce www.atletikaolomouc.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťujě ČČK a bude k dispozici v prostoru svolavatelny u hudebního pavilonu.

Časový pořad

sobota, 10.4.2021

Čas Disciplíny
10:00 3km chůze Ž 3km chůze M
10:30 5km chůze M 5km chůze Ž 10km chůze M 10km chůze Ž
13:00 20km chůze M
15:00 20km chůze Ž

Stravování

Stravování nebude zajištěno. 

Možnosti ubytování


Hotel Flora

Adresa Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc
Web http://www.hotelflora.cz
Telefon 585 422 200
Email hotelflora@hotelflora.cz
Poznámka Rezervace pouze přes email nebo telefon. Přes booking.com nemůžeme garantovat cenu. Heslo "Olomoucka20". SGL 1200 Kč, TWIN 1600 Kč včetně snídaně, večeře 200 Kč/osoba, parking 100 Kč/noc.

Parkování

Parkovat je možno na atletickém stadionu, případně na tržnici cca 200 m od místa startu. V parku není povoleno parkovat.

Další informace

AK Olomouc, 17.listopadu 1139/3, CZ-77900 Olomouc, email:
info@atletikaolomouc.cz, telefon CZ: +420 585 224 676

Ředitel závodu David Uhlíř:         +420 737 572 927
 

Smetanovy sady - velká mapa ČAS smola
paticka