Velká cena Čelákovic v hodinovém běhu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s., Spartak Čelákovice

Datum

03.10.2021

Místo

Stará Boleslav (Závod se koná na stadionu v Houštce - Houštka 375/3 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jaroslav Ryneš jrynes@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Ryneš
Lékař Zuzana Časarová

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Juniorky hodinovka
Junioři hodinovka
Muži hodinovka
Ženy hodinovka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné 200,-Kč

v případě vlastního rozhodčího 100,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 02.10.2021 20:00.

Časový pořad

neděle, 3.10.2021

Čas Disciplíny
15:00 hodinovka M hodinovka Jři hodinovka Ž hodinovka Jky