Stříbrný mítink WIT - Czech Indoor Gala

Pořadatel

Technicky zajišťuje Český atletický svaz ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice

Datum

03.02.2022

Místo

Ostrava - Vítkovice (Ostrava (Atletická hala Ostrava (vedle Ostravar Arény), Ruská 3077/135, Ostrava 30))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Edmund Gödde EA
Technický delegát Adam Ovčarik CZE
Předseda OV Libor Dinga
Ředitel závodu Libor Dinga
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Technický ředitel Oldřich Zvolánek
Časomíru zajišťuje Onlinesystem s.r.o.
Výsledky zpracoval Petr Blažej

Startují

ročníky 1970 - 2005
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1970 - 2005
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2003 - 2021

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 800 m, 60 m př., 4x400 m mix, tyč, trojskok
Ženy 60 m, 200 m, 800 m, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Všem osobám (závodníci, trenéři), kterým bude umožněn vstup do haly se musí řídit aktuálními vládními opatřeními.

Trenéři pro vstup musí vyplnit akreditační formulář v ČAS INFORMUJE do 31. 1. 2022.

Závod na 60 metrů žáků a žákyň je jen pro pozvané závodníky resp. závodnice.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale místnost č.204 v 2.N.P.

Přihlášky

Přihlášky do národního programu podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17. 1. 2022. Uzávěrka přihlášek je ve středu 26. 1. 2022 do 23:59 hodin.

Přihlášky zahraničních závodníků do národního programu nutno zaslat do úterý 26. 1. 2022 na e mail: ldinga@atletika.cz do 18 hod.!

Výběr závodníků bude proveden 28. 1. 2022 a následně zveřejněn na webu atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Prezentace vybraných závodníků probíhá od 28. 1. 2022 do 30. 1. 2022 do 18:00 hodin. Poté bude zveřejněn případně seznam vybraných náhradníků - ti se prezentují do 2. 2. 2022 do 16:00 hodin.

V hlavním programu startují pouze pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána ve středu 2. 2. 2022 od 11:00 do 20:00 v hotelu Clarion a ve čtvrtek 3.2.2022 od 11:00 hod v v hotelu Clarion, nejpozději 90 minut před zahájením disciplíny.

Rozcvičování

Oficiální trénink v atletické hale pouze ve středu 2. 2. 2022 od 15.00 do 19.00 hod., rozcvičování ve čtvrtek 3. 2. 2022. pouze v atletickém tunelu od 9.00 do 12.00 - vstup z parkoviště "E". 

Kontrola náčiní

Kontrola náčiní pro vrh koulí bude prováděno v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu v označené místnosti, nejpozději 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Svolavatelna

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky a vrhy 40 minut a pro skok o tyči 70 minut před zahájením dané disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P. - budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté obuvi!

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P. (Vstupní hala) a v místnosti č.002 v 1.N.P. - vstup z parkoviště "E". Oficiální výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 a 114, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury

Technický delegát                    Adam Ovčarik

Ředitel závodu                         Libor Dinga               

Hlavní rozhodčí                        Ludmila Pudilová

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách atletické haly-v místnosti č. 111 v 1.N.P.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Sikorou v místnosti č.108 v 1.N.P.

Časový pořad

čtvrtek, 3.2.2022

Čas Disciplíny
14:00 tyč M trojskok Ž
14:30 60 m Ž
14:45 60 m M
15:00 60 m Žci
15:10 60 m Žky
15:14 trojskok M
15:20 800 m Ž
15:30 800 m M
15:45 200 m Ž
15:48 koule 4kg Ž
16:00 200 m M
16:27 dálka Ž
16:32 60 m př. M
16:40 4x400 m mix M

Parkování

Parkoviště jsou k dispozici v okolí Ostravar Arény.

Další informace

Informace k hlavnímu programu https://www.czechindoorgala.cz/