Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v halových vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

11.02.2022 - 13.02.2022

Místo

Praha - Stromovka (Praha - hala Otakara Jandery v areálu OLYMP CENTRA SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00 )

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Ladislav Kňákal
Technický delegát Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu David Bor
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Muži, junioři, dorostenci, žáci           - Sedmiboj.

                                                             (60 m, dálka, koule, výška - 60 m př., tyč, 1000 m)

Ženy, juniorky, dorostenky, žákyně  - Pětiboj.

                                                             (60 m př., výška, koule, dálka, 800 m)

Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

 

Soutěže

Dorostenci sedmiboj h
Dorostenky pětiboj h
Juniorky pětiboj h
Junioři sedmiboj h
Muži sedmiboj h
Ženy pětiboj h
Žáci sedmiboj h
Žákyně pětiboj h

Technická ustanovení

Mistrovství se uskuteční v souladu s protikoronavirovými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a Centra sportu MV platnými v době jejich konání!

Účastnické limity

                        Sedmiboj                   Desetiboj                    Sedmiboj

                        Pětiboj                       Devítiboj                     Pětiboj

                                                           Sedmiboj

                        A                                B                                 C

Muži               5000 b.                       6750 b.                       4600 b.

Ženy               3800 b.                       4800 b.                       3300 b.

Junioři                 x                              6200 b.                       4150 b.

Juniorky              x                             4500 b.                        3000 b.

Dorostenci          x                             6000 b.                       3900 b.

Dorostenky         x                             4500 b.                       2950 b.

Žáci                     x                             4700 b.                       3300 b.

Žákyně                x                             4400 b.                       2700 b.

A         Výkony docílené v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 v soutěžích konaných v hale.

B         Výkony docílené v období od 1. dubna 2021 do 30. listopadu 2021 v soutěžích konaných na otevřené dráze.

C         Výkony docílené v období od 1. prosince 2021 do dne uzávěrky přihlášky v soutěžích konaných v hale.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 24. ledna 2022 do neděle 6. února 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 6. února 2022 ve 23.59 hodin.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči, rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v zadní části haly. 

Svolavatelna

Bude umístěna ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie osobně prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a budou z ní hromadně odvedeni, resp. odvedeny, na místo startu.

Šatny

Bude k dispozici naproti vchodu do atletické haly a slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na nástěnce v atletické hale.

Výsledky

Budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznamovány moderátorem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Doping

Proběhne v označených šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

pátek, 11.2.2022

Čas Disciplíny
11:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 sedmiboj h Žci

sobota, 12.2.2022

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj h Dci
10:30 sedmiboj h Jři
11:15 pětiboj h Jky
11:30 pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h M

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v atletické hale v prostoru tzv. VIP.

Další informace

Rozcvičování

Vstup na závodní plochu

V průběhu závodů se mohou na závodní ploše pohybovat pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Vyhlašování vítězů

Bude provedeno vždy cca 30 minut po skončení víceboje příslušné kategorie v atletické hale.

Trénink v atletické hale

Ve čtvrtek 10. února 2022 bude ukončen v 18.30 hodin.

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním pak příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky dospělých i mladé nastupující generace.