Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

26.02.2022 - 27.02.2022

Místo

Praha - Stromovka (Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jana Sobčíková
Technický delegát Adam Ovčarik
Vedoucí projektu Hana Koptíková
Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Technický ředitel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v pondělí 21.2.2022 odpoledne na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci „ČAS informuje“.

Soutěže

Žáci                 - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg                

Žákyně            - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Mistrovství se uskuteční v souladu s protikoronavirovými opatřeními Ministerstva zdravotnictví platnými v době jejich konání!

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

U mistrovství v hale budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni, resp. vyloučeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, vůbec nenastoupili, resp. nenastoupily, k soutěži, k níž byli, resp. byly, prezentováni, resp. prezentovány, nebo kteří, resp. které, nenastoupili, resp. nenastoupily, k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili, resp. postoupily, z rozběhu, pokud tato absence nebyla omluvena lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. závodnice, podle rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího, nesplnil, resp. nesplnila, podmínku soutěžit čestně, s vynaložením dostatečného úsilí, což musí být uvedeno v úředních výsledcích soutěže.

Bylo-li nenastoupení závodníka, resp. závodnice, k soutěžím konaným první den omluveno lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, může tento závodník, resp. tato závodnice, nastoupit k soutěžím konaným druhý den.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 7. února 2022 do neděle 20. února 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 20. února 2022 ve 23.59 hodin.

Štafety se u mistrovství v hale přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v ve stejném termínu. Oddíly přihlašují za každou štafetu vždy jen jednoho atleta (př. 2 přihlášení atleti = 2 štafety), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků je nutné ohlásit v místě konání závodů, a to do neděle 27.2.2022 do 10:00 v závodní kanceláři.

U mistrovství v hale mohou být závodníci, resp. závodnice, nar. 2007 - 2010 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhu na tratích 300 m a delších.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) na stejném místě jako přihláška, a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 23. do čtvrtka 24. února 2022, ukončení prezentace je ve čtvrtek 24. února 2022 do 18.00 hodin.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 25. února 2022 do 18.00 hodin.

Všichni závodníci, kteří byli k účasti vybráni technickým delegátem jsou ve výchozím režimu nastavení jako „Prezentován“ pouze v případě, že se závodník závodů nezúčastní, je nutné mu změnit stav na „Neprezentován“.

Seznam vybraných náhradníků bude vyvěšen na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci „ČAS informuje“ po uzavření prezentace již zařazených závodníků.

Prezentace proběhne v nafukovací hale. Odtud přejdou závodníci do spojovacího tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou. Odtud budou závodníci 10 min před zahájením běhů odvedení závodčím ke startu. U technických disciplín 30 min. U tyče 60 min. U překážkových běhů 15 min. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své svršky do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně v tunelu. Prezentace a čas odchodu z prezentace /nafukovací hala/ a svolavatelny /tunel/  proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen u prezentace v nafukovací hale, atletické hale i tunelu.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v pátek 25. února 2022 od 16.00 do 19.00 hodin, v sobotu 26. února 2022 od 12.00 hodin a v neděli 27. února 2022 od 8.00 hodin v chodbě do Centrální posilovny ve Stromovce. Štafety obdrží startovní čísla ve svolavatelně.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

  • startovní číslo se jménem na prsou
  • startovní číslo bez jména na zádech

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Kontrola náčiní

Bude prováděna v zadní části haly.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny v atletické hale na nástěnce a v nafukovací hale ve svolavatelně.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Doping

Proběhne v šatnách naproti vchodu do atletické haly. Místnost dopingu bude označena.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

sobota, 26.2.2022

Čas Disciplíny
13:50 Slavnostní zahájení
14:00 60 m př. Žky Rozběh 1 tyč Žci
14:20 60 m př. Žci Rozběh 1
14:40 60 m Žky Rozběh 1
15:00 60 m Žci Rozběh 1
15:20 1500 m Žky Finále
15:40 1500 m Žci Finále
16:00 60 m př. Žky Finále
16:15 60 m př. Žci Finále dálka Žci
16:30 60 m Žky Finále koule 4kg Žci
16:40 60 m Žci Finále
17:00 800 m Žky Rozběh 1
17:20 800 m Žci Rozběh 1
17:40 300 m Žky Rozběh 1
18:00 300 m Žci Rozběh 1
18:30 Vyhlašovací blok

neděle, 27.2.2022

Čas Disciplíny
09:30 150 m Žky Rozběh 1 výška Žky tyč Žky
10:00 150 m Žci Rozběh 1
10:30 800 m Žky Finále dálka Žky
10:40 800 m Žci Finále
11:00 300 m Žky Finále koule 3kg Žky
11:10 300 m Žci Finále
11:30 150 m Žky Finále
11:40 150 m Žci Finále výška Žci
12:00 3000 m Žky Finále
12:20 3000 m Žci Finále
12:40 4x200 m Žky Běh 1
13:10 4x200 m Žci Běh 1
13:50 Vyhlašovací blok

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale Otakara Jandery.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra.

Další informace

Vyhlašování vítězů bude prováděno v sobotu i v neděli po skončení celého závodního programu.

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Trénink v atletické hale v pátek 25. února 2022 bude ukončen v 18.30 hod.

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích české mládežnické špičky.