Mistrovství ČR mužů a žen v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum

05.03.2022 - 06.03.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Libor Varhaník
Technický delegát
Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu
Libor Dinga
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Renata Kubalová
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 1932 - 2006

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2021

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily účastnický limit A stanovený pro přihlašovanou soutěž

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit B stanovený pro přihlašovanou soutěž, ale jen do počtu startujících uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2022, I. díl.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je počet startujících uvedený v brožuře Atletické soutěže 2022, I.díl, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných halových tabulek roku 2022 zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) o další závodníky, resp. závodnice.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 3.3. 2022 do 18.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Účastnické limity jsou v brožuře Atletické soutěže 2022, I.díl

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 Technických pravidel.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 5.3. 2022 od 10.00 hodin a v neděli 6.3. 2022 od 9.00 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 14. do neděle 27. února 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 27. února 2022 ve 23.59 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 2. do čtvrtka 3. března 2022, ukončení prezentace je ve čtvrtek 3. března 2022 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 4. března 2022 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 5.3. 2022 od 11.00 a v neděli 6.3. 2022 od 9.00 hod. v rozcvičovacím tunelu.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování slouží rozcvičovací tunel, do kterého mají povolen vstup pouze akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři.

Oficiální trénink bude probíhat v pátek 4.3. 2022 od 17.00 do 20.00 hodin rozcvičovacím tunelu a hale a v sobotu 5.3. 2022 od 18.30 do 20.00 hodin pouze v rozcvičovacím tunelu. Na oficiální trénink budou vpuštěni jen akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři.

Kontrola náčiní

Bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím soutěže.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z rozcvičovacího tunelu.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a startovních čísel.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát      Ladislav Kňákal

Ředitel závodů           Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí          Renata Kubalová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Je zajištěna lékařem závodů Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem.

Časový pořad

sobota, 5.3.2022

Čas Disciplíny
13:00 výška M
13:05 800 m Ž Rozběh
13:10 trojskok Ž
13:30 800 m M Rozběh
13:55 400 m Ž Rozběh
14:25 400 m M Rozběh
14:50 Slavnostní zahájení
15:00 tyč M
15:05 60 m Ž Rozběh
15:15 trojskok M
15:25 60 m M Rozběh
15:50 60m p 83,8 Ž Rozběh
16:10 koule 4kg Ž
16:15 60m p 106,7 M Rozběh
16:40 60 m Ž Finále
16:50 60 m M Finále
17:00 3000 m Ž Finále
17:20 60m p 83,8 Ž Finále
17:30 3000 m M Finále
17:45 60m p 106,7 M Finále

neděle, 6.3.2022

Čas Disciplíny
11:00 tyč Ž
11:15 dálka Ž
11:50 200 m Ž Rozběh
12:20 200 m M Rozběh
12:45 výška Ž
12:50 800 m Ž Finále
13:00 800 m M Finále
13:10 400 m Ž Finále
13:15 dálka M
13:20 koule 7,26kg M
13:25 400 m M Finále
13:40 200 m Ž Finále
13:55 200 m M Finále
14:15 1500 m Ž Finále
14:25 1500 m M Finále
14:35 4x200 m Ž Finále
14:45 4x200 m M Finále

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

Možnosti ubytování


Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

Adresa Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420 596 702 111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420 596 790 611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v rozcvičovacám tunelu v sobotu 5.3.2022 a v neděli 6.3.2022 vždy od 9:00hod.

Prodej vstupenek bude probíhat pouze na míste v atletické hale v den závodů, a to jen za hotové. Cena vstupenky je na jeden den 150,-Kč na oba dny 200,-Kč.