Mistrovství ČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

26.03.2022

Místo

Slavkov u Brna (zámecký park)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Drahoslav Dočkal 608668855 dockal@atletikaolomouc.cz
Technický delegát Petr Flanderka 606658803 flape@email.cz
Vedoucí projektu Hana Koptíková 724095701 hkoptikova@atletika.cz
Předseda OV Lukáš Nechvátal 776818839 nechvatal@outlook.com
Ředitel závodu Jakub Navrátil 605260418 info@welders.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Hlasatel Jakub Ševčík, Augustin Šulc
Režie Tomáš Beran 777966705 tb@pilotmedia.cz
Časomíru zajišťuje On line System s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii. V mladším žactvu startují pouze ročníky 2009 a 2010, start přípravek v kategorii mladšího žactva není povolen. Pro kategorii starších přípravek (ročníky 2011 a 2012) je vypsán nemistrovský vložený závod hochů a  závod dívek na 1 okruh, nepřihlašujte mladší přípravky (2013 a mladší) - nebudou připuštěni ke startu!

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Soutěže

Dorostenci 4 okruhy
Dorostenky 3 okruhy
Atletická přípravka-dívky 1 okruh
Atletická přípravka-hoši 1 okruh
Žáci 3 okruhy
Ml. žáci 2 okruhy
Ml. žákyně 2 okruhy
Žákyně 3 okruhy

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Mladší žáci, mladší žákyně (2009-2010)                  2 okruhy
Starší žáci, starší žákyně (2007-2008)                      3 okruhy
Dorostenky (2005-2006)                                           3 okruhy
Dorostenci (2005-2006)                                            4 okruhy

Vložený nemistrovský závod přípravky                     1 okruh

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak ve svolavatelně, tak i při vlastním závodu.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Popis tratě

Trať tvoří štěrkopískový okruh o délce 1000m s mírným převýšením v terasách zámeckého parku.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 25. března 2022 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 26. března 2022
od 9.00 hodin v kanceláři atletického oddílu Atletika Slavkov u Brna v budově stadionu, který je přilehlý zámeckému parku. Prezentace závodníků
a závodnic bude ukončena v sobotu 26. března 2022, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 7. března 2022 do neděle 20. března 2022 do 23:59 hod.

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

V pondělí 21. března 2022 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Všichni závodníci musí mít registraci v systému evidence ČAS. Jako neregistrované závodníky přihlašujte pouze přípravky které nemají oficiální registraci.

Výdej startovních čísel

Prezentace a výdej startovních čísel a čipů bude probíhat v pátek 25. března 2022 od 16:00 do 18:00, a v sobotu 26.března 2022 od 9:00  v závodní kanceláři v budově stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla a čip připevněny a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

K rozcvičování před závodem slouží plocha atletického stadionu, přilehlé aleje okolo stadionu a stezky v prostoru zámeckého parku, mimo vytyčenou závodní trať.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve velkých stanech v zámeckém parku označených "Svolavatelna" nejpozději 20 minut před startem své kategorie. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v budově atletického stadionu. Vzhledem k omezené kapacitě slouží pouze k nezbytnému převlečení před startem jednotlivých kategorií.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli nad tribunou stadionu a v prostoru startu / cíle u závodní trati.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury tvoří:

Technický delegát:                         Petr Flanderka   

Ředitel závodu:                             Jakub Navrátil       

Hlavní rozhodčí:                            Marek Trojanec    

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově atletického stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba - posádka RLP - bude v prostoru startu a cíle.

Časový pořad

sobota, 26.3.2022

Čas Disciplíny
11:00 Vložený závod přípravek - dívky 1 okruh EleD
11:15 Vložený závod přípravek - hoši 1 okruh EleH
11:45 Slavnostní zahájení
12:00 2 okruhy Žkm Finále
12:30 2 okruhy Žcm Finále
13:00 3 okruhy Žky Finále
13:45 3 okruhy Žci Finále
14:30 3 okruhy Dky Finále
15:15 4 okruhy Dci Finále

Možnosti ubytování


Golf Hotel Austerlitz

Adresa Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna
Web www.hotelauterlitz.cz
Telefon +420 544 221 588
Email info@hotelausterlitz.cz
Poznámka V těsné blízkosti stadionu


Hotel Napoleon

Adresa Palackého nám. 75, Slavkov u Brna
Web www.hotelnapoleon.cz
Telefon +420 544 221 103
Email recepce@hotelnapoleon.cz
Poznámka


Hotel Olga

Adresa Zborovská 45, Slavkov u Brna
Web www.olgahotel.cz
Telefon +420 773 115 425
Email hotel.olga@seznam.cz
Poznámka


Hotel Florian

Adresa Nádražní 909, Slavkov u Brna
Web www.olgahotel.cz
Telefon +420 734 575 571
Email aneta.starha@gmail.com
Poznámka

Parkování

K parkování pro veřejnost a závodníků slouží velká parkovací plocha v prostoru atletického stadionu. Parkování bude řízeno pořadatelskou službou. Parkovné se neplatí.

mapa