Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl KPA Pardubice.

Datum

09.04.2022

Místo

Pardubice (start závodu je na Smetanově náměstí u Východočeského divadla)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jindřich Linhart +420723 304 588 jin.linhart@post.cz
Vedoucí projektu Pavel Šikola
Předseda OV Oldřich Bujnoch +420 602 490 12 oldrichbujnoch@seznam.cz
Ředitel závodu Míla Kalinová +420733 722 712 mila.kalinova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Technický ředitel Vlastimil Král +420733 250 622 vlastkral@seznam.cz
Hlasatel Jan Rydlo +420603 513 297 jr.running@wo.cz
Lékař Bc. Tomáš Sýkora +420775 699 155 xsykory@seznam.cz
Hospodář Radek Bujnoch +420777 696 593 bujnovh@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Petr Blažej 420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Petr Blažej 420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 1932 - 2002

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži půlmaratón
Ženy půlmaratón

Technická ustanovení

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2021 do dne uzávěrky přihlášky splnili níže uvedený účastnický limit:

Soutěž

Muži

Ženy

10000 m/10 km

36:40.00/36:40

47:00.00/47:00

Půlmaraton

1:21:00

1:43:00

Maraton  2:55:00 3:48:00

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak při prezentaci, tak i při vlastním závodu.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 8. dubna 2022 od 16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 9. dubna 2022 od 08.00 do 11.45 hodin (ukončení prezentace) v zadní části Enteria areny Pardubice. Presence závodníků a závodnic bude ukončena jednu hodinu před startem.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 21. března 2022 do neděle 3. dubna 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 3. dubna 2022 ve 23.59 hodin.

V pondělí 4. dubna 2022 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Výdej čísel a čipů bude probíhat v pátek 8. dubna 2022 od 16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 9. dubna 2022 od 08.00 do 12.45 hodin (ukončení prezentace) v zadní části Enteria areny Pardubice.

Šatny

Šatny a úschovna jsou k dispozici v Eteria aréně v sobotu do 18 hodin.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát:                            Jindřich Linhart

Ředitel závodu                                   Míla Kalinová 

Hlavní rozhodčí                                 Luděk Skalický

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

sobota, 9.4.2022

Čas Disciplíny
14:00 půlmaratón M půlmaratón Ž
15:40 Vyhlašování

Další informace

Informace pořadatele: www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz