Letní olympiáda dětí a mládeže

ODM2022_2

Pořadatel

Technicky zajišťuje Krajský atletický svaz Olomouc

Datum

28.06.2022 - 30.06.2022

Místo

Olomouc (atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, tř. 17. Listopadu)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Zdeněk Rakowski 777 140 357 zrakowski@atletika.cz
Technický delegát Robert Novotný 603 948 958 lodm@atletikaolomouc.cz
Ředitel závodu Drahoslav Dočkal 608 668 855 lodm@atletikaolomouc.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Režie David Uhlíř
Vedoucí ceremoniálu Tomáš Dočkal
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Počet účastníků:
Každý kraj může nominovat maximálně 32 závodníků - z toho 9 starších žáků, 9 starších žákyň, 7 mladších žáků, 7 mladších žákyň a 5 osob doprovodu. Celkem 37 osob za kraj.

Omezení startu:
Za každý kraj mohou nastoupit v jedné disciplíně maximálně 2 závodníci. Závodník může nastoupit maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě a může závodit jen ve své věkové kategorii

Podmínky závodů:
Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště v termínu stanoveném pořadatelem

Soutěže

Mix 4x60 m
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně , 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Postupové klíče:

 • 60 m – 4 rozběhy z rozběhů postoupí do semifinále závodníci na 1. – 3. místě + 4 nejrychlejší časy ze semifinále postoupí do finále závodníci na 1. – 3. místě + 2 nejrychlejší časy
 • 60 m př. a 100 m př., 300 m – 4 rozběhy z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. místě + 4 nejrychlejší časy
 • 800 m – 3 rozběhy, z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 2. místě + 2 časy
 • 1500 m – 2 rozběhy z rozběhů postoupí do finále závodníci na 1. – 4. místě + 4 nejrychlejší časy
 • 4 x 60 m – 2 běhy, přímo finále, běží se na čas, při rovnosti časů z různých běhů rozhodují 0,001 sekundy. 

Kvalifikační limity do finále ve skoku vysokém:

 • žákyně mladší - 154 cm
 • žáci mladší - 161 cm
 • žákyně starší - 162 cm
 • žáci starší - 181 cm

Zvyšování v kvalifikacích:

 • žákyně mladší: 128-133-138-143-148-151-154 cm
 • žáci mladší: 135-140-145-150-155-158-161 cm
 • žákyně starší: 136-141-146-151-156-159-162 cm
 • žáci starší: 155-160-165-170-175-178-181 cm

Kvalifikační limity do finále ve skoku dalekém:

 • žákyně mladší - 495 cm
 • žáci mladší - 540 cm
 • žákyně starší - 545 cm
 • žáci starší - 630 cm

Finále technických disciplín se zúčastní 12 závodníků. V případě, že kvalifikačního limitu dosáhne méně závodníků než 12, finále bude doplněno na základě výkonů v kvalifikaci. V případě, že kvalifikační limit splní více závodníků než 12, do finále postupují všichni závodníci, kteří splnili kvalifikační limit.

Kvalifikační a finálové soutěže ve skoku dalekém budou probíhat na 2 sektorech. Sektor A bude na protilehlé rovince, sektor B se bude nacházet na startu 100 m u výšky.
U sektoru B budou trenéři připuštěni do vyhrazeného sektoru společně se závodníky ze svolavatelny. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

V 1. patře budovy TJ Lokomotiva Olomouc, třída 17. listopadu 3

Technická porada:
Proběhne v pondělí 27. 6. 2022 od 15:00 hodin v klubovně TJ Lokomotiva, v 1. patře budovy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc

Přihlášky

Podávají krajské atletické svazy pomocí svých krajských účtů na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.5. do úterý 21.6.2022 do 23:59 hodin
Po uzavření přihlášek nelze provádět změny, lze provést pouze škrty na technické poradě v pondělí 27. 6. 2022 od 15:00 hodin v klubovně TJ Lokomotiva, v 1. patře budovy, tř. 17. listopadu 3, Olomouc.
Starty tzv. mimo soutěž nebudou povoleny.

Pokud máte ve svém kraji atleta, který má trvalé bydliště ve vašem kraji, ale je registrovaný v oddíle v jiném kraji, pošlete přihlášku emailem na adresu zrakowski@atletika.cz a to nejpozději do úterý 21.6.2022 do 23:59 hod.
V přihlášce musí být jméno, příjmení, datum narození, disciplína (y), nejlepší dosažený výkon v roce 2022 a kraj za který bude závodit.

Akreditace:
Prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 2022 do termínu 26. 5. 2022.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel proběhne na technické poradě v pondělí 27.6.2022 od 15:00 hodin v klubovně v 1. patře atletické haly.
Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže připevněna obě startovní čísla a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku do dálky mohou mít pouze jedno startovní číslo na prsou.

Rozcvičování

Pro rozcvičování během soutěže je možno využít tréninkovou vrhačskou louku nebo atletickou halu s 80 m dlouhou rovinkou s povrchem Polytan

V pondělí 27.6.2022 bude pro účastníky Olympiády dětí a mládeže umožněn oficiální trénink na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc od 15:00 do 18:00 hodin. Dopoledne bude na stadionu probíhat olympijský závod v orientačním běhu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v zelenožluté budově na startu 60 m. 
Závodníci, resp. závodnice, mohou použít maximálně 2 kusy vlastního náčiní. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na konci atletického tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci / závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start nebo do příslušného sektoru budou odvedeni/-y společně závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků / závodnic na start nebo do příslušného sektoru jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v cíli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 10 min, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy 30 min

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Šatny jsou veřejné, v šatnách si nenechávejte osobní věci, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny na technické poradě v pondělí 27.6. a následně vyvěšeny na informační tabuli v cíli a na webu atletika.cz. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli, kvalifikační skupiny a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Medailový ceremoniál:
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne vždy ve vyhlašovacích blocích na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. 

Ceny:
Soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili, diplom maskota ODM 2022
Soutěžící na 4. – 6. místě obdrží maskota ODM 2022

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, ředitel závodu a technický delegát. 
V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba ČČK.

Časový pořad

úterý, 28.6.2022

Čas Disciplíny
09:45 výška Žkm Kvalifikace A výška Žkm Kvalifikace B dálka Žci Kvalifikace A
10:00 60 m Žkm Rozběh
10:20 60 m Žcm Rozběh
10:30 koule 3kg Žky Finále
10:40 60 m Žky Rozběh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:15 výška Žcm Kvalifikace A výška Žcm Kvalifikace B dálka Žci Kvalifikace B
11:20 800 m Žkm Rozběh
11:35 800 m Žcm Rozběh
13:30 výška Žky Kvalifikace A výška Žky Kvalifikace B
14:00 koule 4kg Žci Finále
14:15 60 m Žkm Semifinále
14:30 60 m Žky Semifinále
14:45 60 m Žcm Semifinále
15:00 Žky Kvalifikace A 60 m Žci Semifinále výška Žci Kvalifikace A výška Žci Kvalifikace B
15:15 800 m Žky Rozběh
15:30 1500 m Žci Rozběh

středa, 29.6.2022

Čas Disciplíny
09:45 výška Žkm Finále dálka Žcm Kvalifikace A
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
10:30 oštěp 400g Žkm Finále
10:45 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
11:10 100m p 83,8 Žci Rozběh
11:15 výška Žci Finále dálka Žcm Kvalifikace B
11:30 60 m Žky Finále
11:40 60 m Žci Finále
11:50 60 m Žkm Finále
12:00 60 m Žcm Finále
13:30 výška Žcm Finále dálka Žkm Kvalifikace A
14:00 oštěp 500g Žcm Finále
14:15 800 m Žkm Finále
14:25 800 m Žcm Finále
14:35 800 m Žky Finále
15:00 1500 m Žci Finále výška Žky Finále dálka Žkm Kvalifikace B
15:15 300 m Žky Rozběh
15:35 300 m Žci Rozběh

čtvrtek, 30.6.2022

Čas Disciplíny
09:30 oštěp 500g Žky Finále
09:45 dálka Žcm Finále
10:00 dálka Žky Finále
10:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
10:40 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
11:00 100m p 76,2-8,2 Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
11:10 100m p 83,8 Žci Finále
11:15 dálka Žkm Finále
11:30 300 m Žky Finále dálka Žci Finále
11:40 300 m Žci Finále
12:00 4x60 m Mix Finále
12:15 4x60 m Žky Finále
12:30 4x60 m Žci Finále

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Pro ostatní parkování prosím využijte přilehlá parkoviště na ulici 17. listopadu nebo u galerie Šantovka. 

Mapa atletického stadionu TJ Lokomotiva