Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

24.06.2022 - 25.06.2022

Místo

Hodonín (stadion U Červených domků - J. Suka 3584/41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS PaedDr. Libor Varhaník
Technický delegát RNDr. Ladislav Kňákal 602301676 ladislav.knakal@volny.cz
Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Předseda OV Petr Šíma 606394440 petrs.sprint@tiscali.cz
Ředitel závodu Mgr. Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Petr Šíma 606394440 petrs.sprint@tiscali.cz
Režie Adam Nedvídek
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 1932 - 2006

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

 • závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2021,
 • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit A stanovený pro přihlašovanou soutěž,
 • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, účastnický limit B stanovený pro přihlašovanou soutěž, ale jen do níže uvedeného počtu startujících.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) o další závodníky, resp. závodnice.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do středy 22. června 2022 do 18:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS podaný do dne uzávěrky přihlášky zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 z Technických pravidel.

d) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 24.6.2022 od 09:30 hodin a v sobotu 25.6.2022 od 09:00 hodin v prvním patře tribuny stadionu.

Přihlášky

 1. Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6. 6. 2022 do neděle 19. 6. 2022, uzávěrka přihlášek je v neděle 19. 6. 2022 ve 23.59 hodin.
   
 2. V pondělí 20. 6. 2022 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 22.6.2022 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
   
 3. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 4. 2022 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze i v hale (u běhu na 100 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m, u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m, u běhu na 110 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. mužů a u běhu na 100 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. žen) v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž.
   
 4. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2003 - 2004 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.
   
 5. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2005 - 2006 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.
   
 6. Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 může být upravena podle ustanovení uvedených v odst. 2, jinak bude v celém rozsahu odmítnuta.
   
 7. Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v odst. 1, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

 • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 21. do středy 22.6.2022, ukončení prezentace je ve středu 22.6.2022 v 18.00 hodin,
 • u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 23.6.2022 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovního označení bude probíhat v pátek 24.6.2022 a v sobotu 25.6.2022, a to vždy od 09.00 hodin na stadionu.

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží startovní označení, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní označení se jménem na prsou,

- startovní označení beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní označení se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

Ve čtvrtek 23.6.2022 se lze od 16:00 do 20:00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno rozcvičování pouze mimo závodní plochu stadionu.

V areálu stadionu je možné k rozcvičení využít fotbalové hřiště s umělou trávou a při nepřízni počasí nafukovací halu s umělou trávou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru k tomu určeném prostoru uvnitř tribuny stadionu. Každý závodník může předložit maximálně dva kusy náčiní pro danou soutěž.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru u startu běhu na 200 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru před hlavním vchodem do tribuny stadionu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Budou k dispozici ve sportovní hale vzdálené 250 m od tribuny stadionu a jsou určeny pouze k převlékání a osobní hygieně, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nebude ručit. 

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru před hlavním vchodem do tribuny stadionu.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru před hlavním vchodem do tribuny stadionu a zveřejňovány online na webové stránce ČAS (/http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru před hlavním vchodem do tribuny stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal

Ředitel závodů: Mgr. Lukáš Lípa

Hlavní rozhodčí: Ing. Marek Trojanec

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

Dopingová kontrola bude probíhat v prostoru šaten ve sportovní hale, místnost bude viditelně označena.

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru stadionu a bude řádně označen.

Časový pořad

pátek, 24.6.2022

Čas Disciplíny
11:45 kladivo 7,26kg M Finále
13:10 tyč M Finále
13:15 400 m př. Ž Rozběh
13:30 trojskok Ž Finále
13:35 disk 1kg Ž Finále
13:40 400 m př. M Rozběh
14:05 800 m Ž Rozběh
14:25 800 m M Rozběh
14:45 100 m Ž Rozběh
15:05 100 m M Rozběh
15:15 výška Ž Finále
15:30 100 m př. Ž Rozběh
15:55 110 m př. M Rozběh
16:15 trojskok M Finále
16:20 400 m Ž Rozběh
16:40 400 m M Rozběh
17:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17:10 disk 2kg M Finále
17:15 100 m Ž Finále
17:25 100 m M Finále
17:40 100 m př. Ž Finále
17:45 koule 4kg Ž Finále
17:55 110 m př. M Finále
18:05 3000 m př. Ž Finále
18:25 3000 m př. M Finále
18:50 4x100 m Ž Finále
19:05 4x100 m M Finále
19:20 5000 m Ž Finále
19:45 5000 m M Finále

sobota, 25.6.2022

Čas Disciplíny
11:30 kladivo 4kg Ž Finále
11:45 výška M Finále
12:10 tyč Ž Finále
13:15 200 m Ž Rozběh
13:35 200 m M Rozběh
14:00 oštěp 800g M Finále
14:05 dálka Ž Finále
14:10 400 m př. Ž Finále
14:25 400 m př. M Finále
14:40 400 m Ž Finále
14:50 400 m M Finále
14:55 koule 7,26kg M Finále
15:00 800 m Ž Finále
15:10 800 m M Finále
15:35 200 m Ž Finále
15:40 dálka M Finále
15:45 200 m M Finále
15:50 oštěp 600g Ž Finále
16:00 1500 m Ž Finále
16:15 1500 m M Finále
16:35 4x400 m Ž Finále
16:50 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v areálu stadionu v prostoru cíle.

Možnosti ubytování


HOTEL PANON

Adresa Koupelní 4, Hodonín
Web www.hotelpanon.cz
Telefon 518341243
Email info@hotelpanon.cz
Poznámka


HOTEL KRYSTAL

Adresa Pančava 49, Hodonín
Web www.hotel-krystal.cz
Telefon 606 632 898, 518 391 311
Email krystal@hotel-krystal.cz
Poznámka


UBYTOVNA KUBRA

Adresa Koupelní 4138/1, Hodonín
Web www.ubytovnakubra.cz
Telefon 702 121 533
Email ubytovnakubra@gmail.com
Poznámka


HOTEL GRAND

Adresa Wilsonova 2273/6
Web www.hotelgrandhodonin.cz
Telefon 518 354 097
Email hotelgrandhodonin@volny.cz
Poznámka


PENZION LIPOVKA RELAX KLUB

Adresa Lipová alej 6, Hodonín
Web www.lipovka.cz
Telefon 518 305 430, 777 956 845
Email recepce@lipovka.cz
Poznámka

Parkování

V blízkosti stadionu bude umožněno parkování na vyhrazených parkovištích. Parkoviště přímo na stadionu bude z kapacitních důvodů uzavřeno. 

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přejeme dosažení co nejlepších výkonů a těšíme se s nimi na shledanou v Hodoníně.

Petr Šíma, předseda Atletického klubu Hodonín,z.s.

Mgr. Lukáš Lípa, ředitel závodu

 

Pocty startujicich a ucastnicke limity