Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb z.s.

Datum

04.09.2022

Místo

Cheb

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS PaedDr. Libor Varhaník
Vedoucí projektu Libor Dinga ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Jacek Přibáň ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Miloslav Novák, Ing. Petr Tirala
Řídící soutěže družstev Ing. Ondřej Veverka - muži, Mgr. Iva Machová PhD - ženy
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar, Vojtěch Novotný, Jiří Pelnář
Lékař MUDr. Karel Tyrpekl
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje On line systém s.r.o.
Výsledky zpracoval On line systém s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Muži, ženy, junioři, juniorky dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně závodí dle Směrnice ČAS č. 1/2022 a Směrnice č. 4/2022 Soutěžní řád družstev.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400m dlouhou dráhu (Porplastic), 8 drah na rovince i na obvodu, stejný povrch mají i sektory. Pro rozcvičování bude sloužit 100 m vzdálený stadionek lukostřelců a zakrytá 100 m rovinka za tribunou. Oficiální trénink proběhne na stadionu v sobotu od 16.00 do 19.00 hod. bez možnosti hodů a vrhů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8.00 v klubovně na stadionu (později VIP). Technická porada bude v 8.30 tamtéž. Té se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěže a jeden vedoucí z každého družstva. Vedoucí družstev provedou škrty v přihláškách. Řídící sdělí počty atletů v disciplínách a určí postupné výšky ve skoku do výšky a v tyči.

Přihlášky

Podávají oddíly na webobé stránce ČAS (www.atletika.cz) a to od 22. 8. 2022 do 2. 9. 2022 do 20 hodin. V přihlášce musí být uvedeny nejlepší výkony přihlášených a startovní čísla.

Prezentace

Prezentace se neprovádí, vedoucí družstev dělají úpravy předběžné přihlášky v den závodu na poradě.

Výdej startovních čísel

Přidělená startovní čísla obdrží vedoucí družstev ve Zpravodaji a čísla budou dodána ČAS a obdrží je na technické poradě. Každý atlet resp. atletka musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na dresu bez jakékoliv úpravy. Atleti ve skokanských disciplínách mají jedno startovní číslo.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na hřišti lukostřelců (100 m od dráhy) nebo za tribunou na 100 m rovince.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži u tribuny.

Svolavatelna

Každý atlet resp. atletka se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u startu 100m. Po provedené prezentaci již nesmějí atleti opustit svolavatelnu a na start resp. do příslušného sektoru budou odvedeni společně se závodčím nebo rozhodčím. Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení atletů na start nebo do příslušného sektoru budou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen u svolavatelny. V případě startu ve více disciplínách stačí prezentace při první disciplíně.

Odchody ze svolavatelny: běhy 15min., překážky 20min, techn. disciplíny – 30min., tyč 60min. Není přípustná účast trenérů v závodním prostoru!

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na tabuli u svolavatelny Nasazení do drah, postupové klíče (u 100 m) určují techničtí delegáti.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabuli za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránce Českého Atletického svazu (www.atletika .cz)

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící pracovníci 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni se podrobit dopingové kontrole, budou -li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách na stadioně.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu

Časový pořad

neděle, 4.9.2022

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 7,26kg M
10:00 5000 m Ž
10:20 dálka M
10:25 5000 m M
10:30 kladivo 4kg Ž
10:35 tyč Ž
10:50 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž
11:25 800 m M
11:35 Slavnostní zahájení
11:45 100 m př. Ž
12:00 koule 4kg Ž disk 2kg M
12:05 110 m př. M
12:15 dálka Ž
12:30 400 m Ž
12:45 400 m M
13:00 výška Ž
13:10 100 m Ž Finále
13:20 100 m M Finále
13:30 disk 1kg Ž
13:45 400 m př. Ž
14:00 tyč M koule 7,26kg M
14:05 400 m př. M
14:10 trojskok M
14:25 3000 m př. Ž
14:45 3000 m př. M
15:05 200 m Ž
15:15 oštěp 800g M
15:25 200 m M výška M
15:50 1500 m Ž trojskok Ž
16:00 1500 m M
16:10 chůze 5000m M chůze 5000m Ž
16:45 oštěp 600g Ž
17:00 4x100 m Ž
17:15 4x100 m M
17:30 4x400 m Ž
17:45 4x400 m M
18:15 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Formou bufetu v areálu stadionu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. 

Akreditace, vstupenky

Vstupenky budou v prodeji za 100 Kč.