Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze

LIAZ_75 LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

17.09.2022 - 18.09.2022

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou a vrhačský areál Srnčí důl)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Adam Ovčarik 739840916 adammo.ovcarik@gmail.com
Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Předseda OV Dušan Molitoris 723225095 molitoris.dusan@seznam.cz
Ředitel závodu Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Technický ředitel Martin Michalský 773336761 michalsky.jbc@gmail.com
Hlasatel Petr Mikula, Jan Friš, Michal Novák
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Režie Tomáš Beran
Vedoucí ceremoniálu Eva Mikulová
Hospodář Renata Staňová
Časomíru zajišťuje ONLINE System
Výsledky zpracoval ONLINE System

Startují

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém a ve skoku o tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky a pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. Totéž platí pro vyhlašování vítězů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou v pátek 16. 9. 2022 od 16:00 hodin do 19:00 hodin, v sobotu 17. 9. 2022 od 9:30 hodin a v neděli 18 .9. 2022 od 8:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29. 8. 2022 do neděle 11. 9. 2022 do 23:59 hodin.

V pondělí 12. 9. 2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 15. 9. 2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník/závodnice k soutěži připuštěn/a.

U mistrovství na dráze mohou být závodníci/závodnice nar. 2007 - 2010 přihlášeni/y pouze ke dvěma individuálním disciplínám a pouze k jednomu závodu na tratích 300 m a delších.

Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínech uvedených výše, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů, a to u 4x60m v sobotu 17.9. do 14:30 hodin a u 4x300m v neděli 18.9. do 11:30 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic od úterý 13. 9. 2022 do čtvrtka 15. 9. 2022 do 18.00 hodin;

- u případných náhradníků/náhradnic v pátek 16. 9. 2022 do 18.00 hodin.

Seznam případně vybraných náhradníků bude zveřejněn na stránkách ČAS v sekci "ČAS informuje".

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou v sobotu 17. 9. 2022 od 9:30 hodin a v neděli 18 .9. 2022 od 8:00 hodin. Každý závodník/závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci/závodnice ve skoku do výšky a skoku o tyči připevní jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletické hale a v areálu Srnčí důl.

Kontrola náčiní

Závodníci/závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru atletické haly.

Svolavatelna

Každý závodník/závodnice se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletické hale. Po provedené prezentaci již závodníci/závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru budou odvedeni/odvedeny společně závodčím nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, sprinty, chůze 15 min., překážky 20 min., technické disciplíny 35 min., tyč 65 min.

Prezentace bude zahájena 35 minut a ukončena 5 minut před odchodem ze svolavatelny.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle vchodu na stadion.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků /závodnic v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle vchodu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru svolavatelny u Atletické haly, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo TP 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo TP 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 17.9.2022

Čas Disciplíny
11:30 tyč Žky
11:50 Slavnostní zahájení
12:00 100 m př. Žky Rozběh kladivo 4kg Žci
12:20 100 m př. Žci Rozběh
12:40 60 m Žky Rozběh
12:50 výška Žci
13:00 60 m Žci Rozběh
13:20 800 m Žky Rozběh
13:40 800 m Žci Rozběh
13:50 disk 0,75kg Žky
14:05 100 m př. Žky Finále
14:15 100 m př. Žci Finále
14:30 60 m Žky Finále
14:40 60 m Žci Finále
14:45 Vyhlašování 1
14:55 1500 m Žky
15:05 1500 m Žci
15:10 tyč Žci
15:15 výška Žky
15:20 300 m Žky Rozběh
15:30 disk 1kg Žci
15:40 300 m Žci Rozběh
15:55 Vyhlašování 2
16:10 chůze 3000m Žky
16:35 chůze 3000m Žci
17:05 4x60 m Žky
17:30 4x60 m Žci
17:55 Vyhlašování 3

neděle, 18.9.2022

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 3kg Žky
09:45 dálka Žky
10:00 200 m př. Žky Rozběh
10:15 200 m př. Žci Rozběh
10:35 1500 m př. Žky
10:50 1500 m př. Žci
11:05 150 m Žky Rozběh
11:10 koule 4kg Žci
11:25 150 m Žci Rozběh
11:30 oštěp 500g Žky
11:40 Vyhlašování 4
11:55 800 m Žky Finále
12:00 dálka Žci
12:05 800 m Žci Finále
12:15 300 m Žky Finále
12:25 300 m Žci Finále
12:40 200 m př. Žky Finále
12:50 200 m př. Žci Finále
12:55 Vyhlašování 5 koule 3kg Žky
13:10 oštěp 600g Žci
13:15 150 m Žky Finále
13:25 150 m Žci Finále
13:35 3000 m Žky
13:55 3000 m Žci
14:15 4x300 m Žky
14:40 4x300 m Žci
15:00 Vyhlašování 6

Stravování

V prostoru stadionu bude otevřen stánek s občerstvením.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné před restaurací Střelnice nebo na parkovišti u Kauflandu.

Další informace

Hod kladivem se uskuteční ve vrhačském areálu Srnčí důl.