TESTOVACÍ ZÁVOD V RÁMCI MISTROVSTVÍ EVROPY V CHŮZI DRUŽSTEV - PODĚBRADY 2021

Pořadatel

Technicky zajišťuje Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika

Datum

15.05.2021

Místo

Poděbrady (Lázeňská kolonáda Poděbrady, okruh 1 km)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu David Bor
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková

Startují

ročníky 1931 - 1986
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 1986
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Do soutěže bude vybráno maximálně 15 závodníků, resp. závodnic pro veteránskou kategorii (muži a ženy dohromady), maximálně 15 závodníků, resp. závodnic v juniorské kategorii (junioři a juniorky dohromady) a maximálně 15 závodníků, resp. závodnic pro kategorii dorostu (dorostenci a dorostenky dohromady).

Soutěže

Dorostenci 5km chůze
Dorostenky 5km chůze
Juniorky 5km chůze
Junioři 5km chůze
Muži 5km chůze
Ženy 5km chůze

Technická ustanovení

Pravidlo 54.7.3 (dříve pravidlo 230):
V souladu s pravidlem 54.7.3 (dříve 230) bude zřízeno trestné území (Penalty zone). Jakmile závodník obdrží 3. červenou kartu, bude zastaven v tomto území na dobu 0,5 min.

Podmínky pro všechny účastníky sportovní akce

Vstup na sportovní akci bude povolen jen v případě dodržení níže uvedených hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených hlavní hygieničkou ČR a NSA. Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení podmínek vykázat osoby ze sportovní akce.

SELFREPORTING

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce (atleti, rozhodčí, organizátoři, média atd.) potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře.  

Formulář bude k dispozici v závodní kanceláři.

NEGATIVNÍ RT-PCR TEST

Všichni závodníci, rozhodčí, organizátoři a média (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před soutěží. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, předloží lékařské potvrzení.

Povinnost předložení negativního výsledku RT-PCR testu na onemocnění COVID-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19. 

Účast jiných osob není v soutěžním prostoru povolena.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Povinné osoby účastnící se sportovní akce jsou povinny nosit prostředky k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky v průběhu přípravy na soutěž a při soutěži. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální nařízení stanovené Vládou ČR.

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU

Vstup sportovcům do soutěžního prostoru bude umožněn jen v průběhu závodu své kategorie.

Po ukončení svého závodu všichni sportovci opustí soutěžní prostor.

BEZ DIVÁKŮ

Sportovní akce probíhá v nepřítomnosti diváků. Pořadatel je povinen zajistit nepřítomnost dalších osob v soutěžním prostoru a v jeho bezprostřední vzdálenosti po celou dobu konání sportovní akce, které nesplňují výše uvedené podmínky pro účast na akci (PCR test, selfreporting formuláře, ochrana dýchacích cest atd.).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna v Kongresové centrum Lázeňská kolonáda – Kongresový sál, bude otevřena v sobotu 15. května 2021 od 11.00 hod.. Všichni řádně přihlášení závodníci se prezentují v závodní kanceláři nejpozději do 14.30 hod, kde obdrží startovní čísla a další náležitosti. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku – zodpovídá vysílající složka a splnit podmínky pro účast viz. níže.

Přihlášky

Přihlášky závodníků do kategorie juniorů a juniorek, dorostenců a dorostenek zasílejte e-mailem do čtvrtka 6. května na Kateřinu Čermákovou – kcermakova@atletika.cz

Přihlášky závodníku do kategorie veteránů a veteránek zasílejte e-mailem do čtvrtka 6. května na Josefa Smolu -  smola@smolakonstrukce.cz

Výdej startovních čísel

Startovní čísla a čipy budou vydávány současně v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy a mít připevněn čip na soutěžní obuvi nebo na noze.

Závodník je zodpovědný za čip a v případě ztráty uhradí částku 500 Kč.

Svolavatelna

Závodníci se před každým startem prezentují v prostoru svolavatelny, odkud budou společně zavedeni ke startu.

Začátek prezentace     15.25  

Konec prezentace       15.45  

Odchod na start          15.50

Start závodu               16.00

Šatny

Šatny budou umístěny v přízemí hotelu Libenský – vchod z ulice Hakenova.

Výsledky

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení závodu v 16.45 hod. První 3 závodníci ze závodu dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek, veteránů a veteránek.

Časový pořad

sobota, 15.5.2021

Čas Disciplíny
16:00 5km chůze Dci 5km chůze Dky 5km chůze M 5km chůze Ž 5km chůze Jři 5km chůze Jky
16:45 slavnostní vyhlášení
mapa