Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

28.09.2021

Místo

Chodov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 atletikachodov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Vedoucí ceremonielu Renata Dočkalová
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Hana Heiserová

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2010 - 2011

V běhu na 5000m budou vyhodnoceny zvlášť kategorie veteránů a veteránek.

Soutěže

Dorostenci 800 m, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 800 m, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, koule 3kg

Technická ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon dosažený v roce 2020-21 !
Upozornění – Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem
nahlásit v závodní kanceláři.
Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů - OPEN

 

5000m
Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím
Karlovarského kraje

- prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
- muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude
oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin

Závod na 800m žactva a dorostu a závod na 5000m mužů, žen, juniorů a juniorek je součástí Karlovarského běžeckého poháru.
.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.

Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:30 hodin v areálu.

Startovné

STARTOVNÉ
(Chodovská tretra)
Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol
a ZŠ Vintířov

Předem přihlášení závodníci a závodnice (do neděle 26.9.2021 do 22:00)
 žactvo (2006 a mladší ) 70,- Kč/disciplína
ostatní (2005 a starší) 100,- Kč/disciplína

Přihlášky na místě v den závodu - nejpozději 60 minut před disciplínou:
cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
ostatní 150,- Kč/disciplína
Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a
závodnice !

Přihlášky

Podávají oddíly výhradně na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26.09.2021 22:00 hodin.

Neregistrovaní atleti na běh 5000m se přihlašují on-line na stránce https://sokotime.cz/zavod-210928/ do pátku 27.9.2021 20:00 hodin.

Přihlášky na místě jsou možné nejpozději 60 minut před disciplínou za zvýšené startovné!

 

Předškolní děti - ročník 2015 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově stadionu.

Šatny

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu.

Úschova věcí není možná a pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 28.9.2021

Čas Disciplíny
10:30 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
10:45 60 m EleZm Běh 1
11:00 60 m EleZ Běh 1
11:15 60 m EleHm Běh 1
11:30 60 m EleH Běh 1 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž
11:40 60 m př. Žcm Běh 1
11:50 60 m př. Žkm Běh 1
12:01 Vzpomínka na Libora Dočkala
12:10 60 m Žkm Rozběh 1 dálka M
12:25 60 m Žcm Rozběh 1
12:30 koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
12:40 60 m Žky Rozběh 1
12:50 60 m Žci Rozběh 1
13:15 60 m Žkm Finále
13:20 60 m Žcm Finále
13:25 60 m Žky Finále
13:30 60 m Žci Finále
13:40 100 m Ž Rozběh 1
13:50 100 m M Rozběh 1
14:00 disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
14:05 800 m Žkm Běh 1
14:10 800 m Žky Běh 1 800 m Dky Běh 1
14:20 800 m Žci Běh 1 800 m Dci Běh 1
14:25 800 m Žcm Běh 1
14:40 300 m Žky Běh 1
14:50 300 m Žci Běh 1
15:00 100 m Ž Finále
15:05 100 m M Finále
15:20 závod předškoláků na 100m
16:00 5000 m M Běh 1
17:00 5000 m Ž Běh

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě.

U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.

Další informace

Závod ve skoku dalekém mužů je memoriálem Libora Dočkala.

Závod na 100m mužů je memoriálem Petra Bernata.

 

Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši
1000,-Kč.
Disk mužů a žen, dálka mužů :
1. místo = 1000,-Kč 2.místo = 700,-Kč 3.místo = 500,-Kč
Koule mužů a žen:
1. místo = 800,- Kč 2.místo = 600,- Kč 3.místo=400,- Kč
V ostatních di sciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:
1. místo = 500,-Kč
2. místo = 400,-Kč
3. místo = 300,-Kč
V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000m - muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka - muži (6,30)
výška - muži (200cm) ženy (170cm)
disk - muži (50,00) ženy (45,00)
koule - muži (16,00) ženy (13,00)
Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze
do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků
v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk.limitu.
Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech
2020 může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není nárokový!!!

Závod je podpořen grantem Města Chodov