Víceboje staršího žactva

CHRUDI_Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

14.06.2021 - 15.06.2021

Místo

Chrudim (V Průhonech 685, Chrudim)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Fiedler +420603365033 karel.fiedler@email.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Štěpánek
Technický ředitel Petr Juliš

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci devítiboj
Žákyně sedmiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

9boj - st. žactvo 300 Kč, 7boj - st. žákyně 250Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6. do 13.6.2021 do 20:00

Šatny

v přízemí tribuny – peníze a cenné věci nenechávejte v šatnách!

Časový pořad

pondělí, 14.6.2021

Čas Disciplíny
09:00 devítiboj Žci
09:20 sedmiboj Žky
CasovyPorad_VicebojZactvo