Vrhačský pohár mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

13.06.2021

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a, Praha 2, 12000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Suchomel 601 594 447 Petr.Suchomel@csicr.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Maximální počet v jedné disciplíně je 20 závodníků/závodnic. Při podávání přihlášek mají přednost závodníci a závodnice pražských oddílů.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky koule 3kg, disk 1kg
Juniorky koule 4kg, disk 1kg
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16:00 hodin v místě konání závodu.

Startovné

Startovné je stanoveno jednotně pro všechny zúčastněné závodníky ve výši 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají soutěžící prostřednictvím Google formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHuDUQ1rSPVMbGWdwdyPBpk5swtslLSRmNTnXl0YRVt1NvyQ/viewform?usp=sf_link

a to od 29.5.2021 8:00 do 12.6.2021 do 20:00.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny 15 minut před zahájením soutěže příslušné kategorie.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 13.6.2021

Čas Disciplíny
17:00 koule 3kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále
17:45 koule 4kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
18:30 koule 5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
19:15 koule 6kg Jři Finále disk 1,5kg Dci Finále

Další informace

Dodržování aktuálních opatření vlády přijatých k ochraně proti šíření Covid-19 bude vyžadováno a kontrolováno pořadatelem. Přímo u disciplíny bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Pro rozcvičování lze využít vyhrazené prostory, řiďte se pokyny vedoucích činovníků závodů.

Časový pořad a termín závodu jsou orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, příp. urychlení.