2.Sokolské úterý

opava-admin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

01.06.2021

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 300 m př., koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 300 m př., koule 3kg, oštěp 500g
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 150 m, 200 m př., oštěp 600g
Žákyně 150 m, 200 m př., disk 0,75kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

50Kč na závodníka vybraného z přihlášek na webu ČAS se platí při prezentaci v závodní kanceláři v budově SOU

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.5. do 31.5. do 23 hodin

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v 15 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za halou.

Šatny

Šatny nejsou k dispozici, WC v budově SOU

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz hned po závodě.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude po dobu závodů v kanceláři Sokola ve vedlejší budově SOU.

Časový pořad

úterý, 1.6.2021

Čas Disciplíny
15:30 300 m př. Dky Běh 1 výška Ž oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž
15:45 300 m př. Dci Běh 1
16:00 200 m př. Žky Běh 1 výška M tyč Ž oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M
16:10 200 m př. Žci Běh 1
16:30 800 m M Běh tyč M koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři
16:40 800 m Ž Běh
16:50 150 m Žci Běh 1
17:00 150 m Žky Běh 1
17:20 100 m M Běh
17:30 100 m Ž Běh dálka Ž disk 0,75kg Žky disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
17:50 1500 m M Běh
18:00 1500 m Ž Běh dálka M
18:20 400 m M Běh
18:30 400 m Ž Běh kladivo 4kg Ž kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
18:50 200 m M Běh trojskok Ž
19:00 200 m Ž Běh
19:10 3000 m M Běh trojskok M
19:30 3000 m Ž Běh

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.