Mítink ČAS

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

02.06.2021

Místo

Plzeň

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Dinga Libor
Technický delegát Veverka Ondřej +420737321851 veverkao@centrum.cz
Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Online system
Výsledky zpracoval Online system

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Počet závodníků bude omezen aktuálním nařízením vlády. Pořadatel si vyhrazuje právo vyškrtnout závodníka ze soutěže při překročení maximálního počtu účastníků.

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Dorostenky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m, 200 m př.
Žákyně 60 m, 150 m, 200 m př.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 2.6. od 10:00 hodin v 1. patře stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz), a to od 25.5.2021 do 28.5.2021 do 23:59.

Konec prezentace do 31.5. 2021 do 18:00

Konec rezentace náhradníci 1.6.2021 do 18:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo přilehlé rovince.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Z nařízení vlády uzavřené, nelze využívat.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
11:00 60 m Žky Běh kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
11:15 60 m Žci Běh
11:30 200 m př. Žky Běh
11:45 200 m př. Žci Běh
12:00 150 m Žky Běh
12:15 150 m Žci Běh
12:40 tyč M
12:45 koule 4kg Ž
12:55 trojskok M
13:00 4x100 m Ž Běh
13:15 4x100 m M Běh
13:30 3000 m Ž Běh
13:50 3000 m M Běh
14:00 disk 1kg Ž
14:05 koule 7,26kg M
14:15 110 m př. M Běh
14:25 110 m př. Jři Běh
14:30 výška M
14:35 110 m př. Dci Běh
14:45 100 m př. Dky Běh
14:55 100 m př. Ž Běh
15:05 trojskok Ž
15:20 800 m Ž Běh
15:30 disk 2kg M
15:35 tyč Ž
15:40 800 m M Běh
16:10 100 m Ž Rozběh
16:30 výška Ž
16:35 100 m M Rozběh
17:00 400 m př. Ž Běh
17:05 dálka M
17:15 oštěp 800g M
17:20 400 m př. M Běh
17:40 100 m Ž Finále
17:50 100 m M Finále
18:00 Virtuální běh
18:05 400 m Ž Běh
18:20 400 m M Běh
18:31 dálka Ž
18:35 1500 m Ž Běh
18:43 oštěp 600g Ž
18:45 1500 m M Běh
18:55 200 m Ž Běh
19:10 200 m M Běh
19:25 3000 m př. Ž Běh
19:38 3000 m př. M Běh

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café. Je možné využít zahrádku či okénko.

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

 

Pořadatel AK ŠKODA Plzeň zřídil zdarma antigenní testování v areálu Atletického stadionu pro všechny atlety včetně doprovodu.

-             Testování je zcela bezplatné. Podmínkou je, aby testovaná osoba měla zdravotní pojištění v rámci ČR.

-             Úkon provádí zdravotnický personál. 

-             Vyhodnocení testu trvá cca 10 minut.

-             Není třeba se objednávat. Na místě bude dostatečná kapacita laboratoře i personálu.

-             Antigenní testy jsou neinvazivního typu a provádějí se formou výtěru z přední části nosu.

paticka