Hájkův memoriál v hodu kladivem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

05.06.2021

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 2400/1a, Praha 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář 739323073 sklenar@jninterier.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 atletika@vinpr.cz

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Veteráni a svěřenci Josefa Hájka.

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg
Žáci kladivo 4kg
Žákyně kladivo 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodu od 8 hodin v domku za cílovou rovinkou.

Startovné

Žactvo a mládež: Při přihlášení předem elektronicky 100kč/start. Při přihlášení na místě 200kč/start.

Dospělí: Při přihlášení předem elektronicky 200kč/start. Při přihlášení na místě 400kč/start.

Veteráni a svěženci Josefa Hájka: Startovné dobrovolné.

 

Přihlášky

Probíhají online do 1.6.2021 do 23:59 na webové adrese: www.throw.cz nebo na místě nejpozději 30 minut před začátkem disicplíny, avšak za zvýšené startovné.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 40 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Ceny:

Pro všechny umístěné na 1.-3. místě ve všech kategoriích jsou zajištěny věcné ceny.

V kategoriích mužů a žen jsou finanční odměny stanoveny takto:

1. místo 1500kč,

2. místo 1000kč,

3. místo 500kč.

Prémie pro kategorie mužů a žen:

Výkon nad 80m je odměněna částkou 5000kč.

Výkon nad 76m je odměněn částkou 3000kč.

Výkon nad 72m je odměněn částkou 1500kč.

Výkon nad 67m je odměněn částkou 1000kč.

Výkon nad 62m je odměněn částkou 500kč.

Časový pořad

sobota, 5.6.2021

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 3kg Žky Finále
10:00 kladivo 3kg Dky Finále
11:00 kladivo 4kg Žci Finále
12:00 kladivo 5kg Dci Finále
13:15 kladivo 4kg Jky Finále
14:30 kladivo 6kg Jři Finále
15:45 kladivo 4kg Ž Finále
17:00 kladivo 7,26kg M Finále
18:30 Veteráni a svěřenci Josefa Hájka

Stravování

Občerstvení zajištěno.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu, dle počtu přihlášených.