Mistrovství ČR veteránů

Pořadatel

Technicky zajišťuje Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje: TJ Šumperk, z.s., oddíl atletiky

Datum

03.07.2021

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Mgr. Helena Fanturová
Ředitel závodu Mgr. Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Blanka Vykydalová
Hlasatel Kubíček Miroslav
Časomíru zajišťuje Tomáš Veselý

Startují

ročníky 1922 - 1986
ročníky 1922 - 1986

Startují: Členové SV ČAS se zaplaceným ročním příspěvkem na rok 2021. Členský příspěvek (400/500,- Kč) je možné uhradit při prezentaci. Startují ženy a muži od 35 let věku ve věkových kategoriích po pěti letech od data narození 3. 7. 1986 včetně.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80 m př., 100 m př., 110 m př., 300 m př., 400 m př., 2000 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, břemeno 16kg, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80 m př., 100 m př., 300 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 400g, břemeno 10kg, chůze 5000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Nejpozději do středy 30. 6. 2021 do 24.00 hod. přes webový formulář na adrese http://mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu: Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 (neposílejte doporučeně).

UPOZORNĚNÍ:  Vzhledem k nutnosti zapsat všechny přihlášky do programu Atletická kancelář nemusí být pozdější přihlášky a přihlášky v den závodu pořadatelem akceptovány. Ve výjimečných případech bude start umožněn za dvojnásobné startovné.

Prezentace

Závodní kancelář: bude otevřena: 

-     v pátek 2. července 17.00 – 19.00 hod. v prostorách tribuny stadionu

-     v sobotu 3. července 8.00 – 12.00 hod. v prostorách tribuny stadionu

Časový pořad

sobota, 3.7.2021

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 7,26kg M 35 chůze 5000m M chůze 5000m Ž
09:50 10000 m M 10000 m Ž
10:00 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M 70
10:15 dálka M 60 dálka Ž oštěp 800g M 35
11:10 110 m př. M koule 7,26kg M 60
11:30 100 m př. M 100 m př. Ž výška Ž B výška M B disk 1kg Ž disk 2kg M 70
11:45 80 m př. M 80 m př. Ž
12:00
12:20 100 m M tyč M B tyč Ž B dálka M 35 koule 7,26kg M 35
12:40 100 m Ž oštěp 400g Ž oštěp 800g M 60
12:50 800 m M
13:05 800 m Ž tyč Ž A tyč M A
13:10
13:20 400 m př. M 400 m př. Ž disk 2kg M 35
13:35 300 m př. M 300 m př. Ž výška Ž A výška M A
13:45 5000 m M 5000 m Ž
14:25 2000 m př. M 2000 m př. Ž koule 4kg Ž koule 4kg M 70 disk 2kg M 60
14:40 3000 m př. M trojskok M trojskok Ž
15:05 400 m M
15:20 400 m Ž
15:30 1500 m M břemeno 16kg M
15:45 1500 m Ž
15:50
16:00 200 m M
16:15 břemeno 10kg Ž
16:20 200 m Ž
16:40 4x100 m Ž 4x100 m M
17:00

Další informace

Pro účast na závodech je nutné při prezentaci odevzdat či vyplnit na místě níže uvedené čestné prohlášení.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TESTOVÁNÍ, OČKOVÁNÍ, nebo PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ:

MČR VETERÁNŮ - 3. 7. 2021


 

Jméno účastníka: …………………………………………………

Datum testu: …………………………………………………

Tel. kontakt: …………………………………………………

Tímto čestně prohlašuji, že nemám žádné příznaky onemocnění COVID-19 a že jsem řádně, dle platných příslušných pokynů stanovených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR absolvoval(a) antigenní test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (ne starší než 72 hodin), případně RT-PCR test (ne starší než 7 dní) s výsledkem:

 

NEGATIVNÍ

V případě, že v tomto období jste v 180denní ochranné době po prodělání nemoci Covid19 nebo Vám byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců testy absolvovat nemusíte, ale i tak prosíme o potvrzení čestného prohlášení!

V případě nutnosti mám za povinnost doložit výše uvedené dokumenty.

 

Svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a) všech právních následků plynoucích z nepravdivého čestného prohlášení, včetně možné trestněprávní odpovědnosti za šíření nakažlivé lidské nemoci.

 

 

Datum: 3.7.2021 Podpis: