Memoriál Josefa Odložila - Dukla mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

07.06.2021

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Technický ředitel Mgr. Josef Jičínský
Hlasatel Miroslav Ševčík, Ladislav Kárský
Lékař MUDr. Bořivoj Gronych
Časomíru zajišťuje On line system, spol. s r.o.
Výsledky zpracoval On line system, spol. s r.o.

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2004 - 2005

Muži

100m               16

200m               8

400m               16

800m               20

110m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

tyč                   8          (pouze pro zvané závodníky – Boleslav Patera tel.: 725 435 799)

Ženy

100m               8         (pouze pro zvané závodnice)

200m               8

400m               16

800m               10

100m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

kladivo            8         (pouze pro zvané závodnice - Dušan Král 724 834 533)

Junioři

110m př.          8

Dorostenci

110m př.          8

Dorostenky      

100m př.          8

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Dorostenky 100 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 400 m př., tyč, trojskok
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., trojskok, kladivo 4kg

Technická ustanovení

Trojskok Ž - odrazové břevno 11 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pondělí 7.6.2021 od 12,30 hod. do začátku závodů.

Startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.5.2021 do 2.6.021 do 24 hod.

Pouze u atletů neregistrovaných v ČAS (zahraniční) využijte k přihlášce emailovou adresu atletikadukla@seznam.cz.

U přihlášky je do rubriky „poznámka“ vhodné uvést telefonické spojení (nejlépe přímo číslo závodníka na mobil).

Přihlášky se týkají jen Dukla mítinku. V hlavním programu startují jen pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Vydávají se od 13,00 do 16,00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Svolavatelna

Je umístěna ve stanu na ochozu nad startem na 100 m. Začátek prezentace u běžeckých disciplín je 30 min. a konec 15 min. před startem. U technických disciplín je začátek prezentace 30 min. a konec 20 min. před startem. Závodníci budou k jednotlivým disciplínám odvedeni ze svolavatelny společně. Bez prezentace nebudou závodníci připuštěni ke startu.

Šatny

S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Juliska.

Časový pořad

pondělí, 7.6.2021

Čas Disciplíny
14:15 tyč M
15:08 200 m Ž Běh
15:10 trojskok M kladivo 4kg Ž
15:12 200 m M Běh
15:17 100 m Ž Běh
15:20 100 m M Běh
15:27 400 m př. Ž Běh
15:32 400 m př. M Běh
15:40 400 m Ž Běh
15:50 400 m M Běh
16:00 800 m Ž Běh
16:10 800 m M Běh
16:25 100 m př. Dky Běh trojskok Ž
16:31 100 m př. Ž Běh
16:37 110 m př. Dci Běh
16:42 110 m př. Jři Běh
16:48 110 m př. M Běh

Další informace

Všichni účastníci závodu u vstupu na stadion Juliska odevzdají vyplněné a podepsané prohlášení o "bezinfekčnosti" na covid-19 a o splnění podmínek pro vstup do venkovních prostor pro účast na hromadných akcích podle usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486.