ATLETI SPOLU - Kolín - KOLIN - 67. ročník Polabských závodů

ATLETISPOLU_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

02.06.2021

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Tuček 724031806 jiri.tucek@email.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Lékař Kateřina Vejborná

Startují

ročníky 1931 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

POZOR!!! Závodníci a závodnice mládežnických kategorií mohou startovat ve vrzích a hodech s nářadím odpovídajícím jejich kategorii!

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři koule 6kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 4x100 m, výška, dálka, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Hlavní závody:

Mužské kategorie: 100 m, 400 m (76.. ročník Memoriálu Rudy Plešingera), 1000 m (31. ročník Memoriálu Mirka Tučka), hod oštěpem (5. ročník Memoriálu Václava Širce ml.)

Ženské kategorie: skok vysoký, hod kladivem

Další memoriálové závody:

Mužské kategorie: 3000 m (50. ročník Memoriálu Josefa Holečka), vrh koulí (45. ročník Memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí)

POZOR!!! Do pořadí v hlavních a memoriálových závodech se počítají i atleti mládežnických kategorií, kteří startují se svou vahou náčiní!

Rámcové závody:

Mužské kategorie: dálka, výška

Ženské kategorie: 100 m, 400 m, 800 m, dálka, koule, oštěp

Ceny:

V hlavních závodech první tři závodníci získají finanční ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 Kč (při nesplnění výkonnostního limitu pouze ve výši 50%)

Výkonnostní limity: 100 m muži (finále) 10,80, 1000 m muži 2:31,00, výška ženy 170, 400 m muži 48,20, oštěp muži 66,00, kladivo ženy 56,00

V dalších memoriálových závodech první tři závodníci finanční ceny ve výši 1000, 600 a 400 Kč.

Za překonání rekordu stadiónu v kategoriích mužů a žen prémie 2000 Kč.

Další ustanovení:

- dráha i sektory umělé, nutno použít hřeby max. 6 mm

- bude použita elektrická časomíra a zajištěno vážení a měření náčiní

Závody se konají v souladu s opatřeními Vlády ČR. VHLEDEM K MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ÚČASTI 150 OSOB NA SPORTOVNÍ AKCI KONANÉ PO 31.5., BUDE PO ODEČTENÍ NUTNÉHO POČTU ROZHODČÍCH OMEZEN POČET ZÁVODNÍKŮ NA MAXIMÁLNĚ 16 STARTUJÍCÍCH V BĚHU NA 100 METRŮ MUŽŮ A ŽEN A MAXIMÁLNĚ 10 STARTUJÍCÍCH V OSTATNÍCH DISCIPLÍNÁCH.  ZÁVODNÍCI BUDOU VYBRÁNI NA ZÁKLADĚ VÝKONŮ DOSAŽENÝCH OD 1.5.2020. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v úterý 1. června na stránkách ČAS www.atletika.cz a oddílu T.J. Sokol Kolín-atletika www.atletikakolin.cz.  Každý účastník akce včetně doprovodu závodníků (trenéři apod.) se musí při kontrole prokázat negativním testem na Covid-19 (PCR ne starším 7 dnů, antigenním ne starším 72 hodin), potvrzením zaměstnavatele o negativním testu, čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu ve škole, potvrzením či certifikátem prokazujícím očkování (min. 22 dnů po aplikaci první dávky) nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13:30 hod. V průběhu závodu bude závodní kancelář fungovat v přístřešku za cílem.

Startovné

100 Kč za disciplínu splatné při prezentaci

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 24.5.2021 do pondělí 31.5.2021 do 20 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím stadiónu, a to pouze do zahájení rozcvičování pro soutěž v hodu kladivem, poté jen ve vymezeném prostoru. Rozcvičovat se lze také v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na místě označeném "MĚŘENÍ A VÁŽENÍ".

Šatny

Šatny v případě, že jejich užívání bude vládními opatřeními povoleno, budou k dispozici v obou sociálních budovovách. V šatnách si žádné věci neponechávejte, pořadatel za ně neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na zadní straně přístřešku za cílem.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěži ve výšce určuje pořadatel.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na zadní straně přístřešku za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v označeném stanu za cílem běhů.

Časový pořad

středa, 2.6.2021

Čas Disciplíny
15:00 výška M dálka Ž koule 3kg Dky koule 4kg Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M
15:30 100 m M Rozběh
15:45 100 m Ž Rozběh
16:10 400 m M výška Ž dálka M koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž
16:25 400 m Ž
16:40 100 m M Finále
16:45 100 m Ž Finále
17:00 1000 m M kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž
17:15 800 m Ž
17:30 3000 m M
17:45 4x100 m M
18:00 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
ATLETISPOLU_partneri