Atletická vrhačská středa

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

09.06.2021

Místo

Brno - Žabovřesky (Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jetelina
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 17.00 hod.

 

DISCIPLÍNY: kladivo, koule, disk, břemeno

 

ČASOVÝ POŘAD: kladivo pro všechny kategorie od 17.00 hod., ostatní disciplíny následují ve výše uvedeném pořadí.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii. V případě velkého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo omezit soutěž na 4 pokusy.

 

Závody se konají v souladu s usneseními a nařízeními Vlády ČR. Veškeré informace a případné změny či nová mimořádná opatření, která se budou týkat sportovních akcí, najdete od pondělí 7.6.2021 na stránkách Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Konkrétní podmínky pro vstup do areálu TJ SOKOL Brno Žabovřesky a pro účast ve vypsaném závodě najdete v pondělí 7.6.2021 odpoledne (v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví) na stránkách oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz (testy, doložení očkování či potvrzení o prodělané nemoci COVID 19 apod.).

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16.00 hodin, prezentace nejpozději 20 minut před začátkem závodu.

Startovné

Startovné: za každou disciplínu 50 Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.6.2021 do 8.6.2021.

Přihlášky je rovněž možné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877 nejpozději do 8.6.2021 do 18.00 hod.

Bez přihlášení předem nebude start umožněn.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníce a závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a zároveň na webové stránce oddílu www.rosnicka-zabovresky.wz.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877