Krajský přebor LKAS mladšího žactva ve víceboji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

19.06.2021

Místo

Jičín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Šindelář
Ředitel závodu Jiří Kotlář
Hlavní rozhodčí Petr Stojanov

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 19. června 2021 od 8:30 hodin v cílovém domku.

Startovné

Startovné je ve výši 150,- Kč za pětiboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 14. června 2021 do pátku 18. června 2021 20:00.

Zdravotní služba

Lékař bude po dobu závodu v závodní kanceláři.

Časový pořad

sobota, 19.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m př. Žkm Běh kriket Žcm Finále
11:00 kriket Žkm Finále
11:15 60 m Žcm Běh
11:45 60 m Žkm Běh
12:00 dálka Žcm Finále
12:45 dálka Žkm Finále
13:30 800 m Žcm Běh
14:00 800 m Žkm Běh

Stravování

Bude otevřeno občerstvení se základním sortimentem.

Další informace

Všichni účastnící přeboru jsou povinni dodržovat epidemiologické předpisy platné v době závodu.