Víceboje mladšího žactva

CHRUDI_Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

15.06.2021

Místo

Chrudim (V Průhonech 685, Chrudim)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Fiedler +420603365033 karel.fiedler@email.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Štěpánek
Technický ředitel Petr Juliš

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

5boj ml. žáci a ml. žákyně - 200 Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6. do 13.6.2021 do 20:00

Šatny

v přízemí tribuny – peníze a cenné věci nenechávejte v šatnách!

Časový pořad

úterý, 15.6.2021

Čas Disciplíny
08:30 pětiboj Žkm
08:45 pětiboj Žcm
CasovyPorad_VicebojMlZactvo