Atletický mítink PKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Klatovy

Datum

08.06.2021

Místo

Klatovy (Domažlická 609)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan 602408457
Lékař Václav Šelmát 736168067
Hospodář Tomáš Görner 605483686
Časomíru zajišťuje Pavel Průša 605503270 prusa@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 1999 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Disciplíny:

60 a 100 metrů,

100 a 110 metrů překážek

vrh koulí

skok daleký

skok vysoký

hod oštěpem

300 metrů

1500 metrů 

Soutěže

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí vrchní rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupraví pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve stanu u cíle od 15:00 hodin.

Startovné

Členové Atletiky Klatovy startovné neplatí. 

Členové ostatních klubů platí startovné 100,-- Kč za osobu. 

Přihlášky

Podávají kluby / oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2. 6. 2021 do 7. 6. 2021 13:00 hod. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou přidělena u běhů na 1500 metrů. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté poše, příp. v přilehlém lesoparku Hůrka. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému vrchnímu rozhočímu v závodní kanceláři.

Svolavatelna


Prezence závodnic a závodníků bude probíhat před každou disciplínou na startu, příp. v sektoru. K prezenci budou soutěžíci vyzváni hlasatelem. 
 

Šatny

Šatny budou k dispozici na základě momentálně platných hygienických pravidel v budově Atletiky Klatovy. Šatny slouží k převlečení, za odložené osobní věci pořadatel nenese žádnou odpovědnost. K převlečení je možné také využít přilehlou krytou tribunu. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u závodní kanceláře. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu určuje pořadatel.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Závodnice a závodníci v případě poranění vyhledají zdravotníka v závodní kanceláři u cíle. 

Časový pořad

úterý, 8.6.2021

Čas Disciplíny
15:30 Prezence účastníků - případné odhlášení
16:00 60 metrů žákyně 60 metrů žáci
16:10 vrh koulí ženské a mužské kategorie
16:20 100 metrů muži, junioři, dorostenci, ženy, juniorky, dorostenky
16:30 100 metrů přek. ženy, juniorky, dorostenky, žákyně skok vysoký muži, junioři, dorostenci, žáci skok daleký ženy, juniorky, dorostenky, žákyně
16:40 110 metrů přek. muži, junioři, dorostenci
17:00 hod oštěpem ženské a mužské složky
17:10 300 metrů ženy, juniorky, dorostenky, žákyně
17:20 300 metrů muži, junioři, dorostenci, žáci
17:30 skok daleký muži, junioři, dorostenci, žáci skok vysoký ženy, juniorky, dorostenky, žákyně
17:45 1500 metrů ženy, juniorky, dorostenky, žákyně
18:00 1500 metrů muži, junioři, dorostenci, žáci
18:15 vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude možné zakoupit na stadionu ve Fitness Gym. 

Parkování

Parkování pro osobní vozy, příp. autobusy na parkovišti u zimního stadionu.