KPJ dospělí OPEN

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

06.06.2021

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Dinga Libor 734693832 libor.dinga@seznam.cz
Ředitel závodu Hanuš Zdeněk
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Startují: Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně pouze v disciplínách mužů a žen dle rozsahu závodění své věkové kategorie

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky: Mužské kategorie 160/300, ženské kategorie 135/200

Hod diskem a hod kladivem žen, proběhne na vrhačské louce u plátěné haly.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených soutěžících.


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vítěz každé discipliny získává titul přeborníka Libereckého kraje a obdrží medaili. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaili. K udělení přebornického titulu je třeba, aby v disciplině a kategorii startovali nejméně tři závodníci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 8:30 hodin v hlavní tribuně

Startovné

Startovné činí 70,- Kč za start. Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31. 5. 2021 od 20:00 hodin do 5. 6. 2021 do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži pod tribunou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 6.6.2021

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 7,26kg M
10:00 100 m př. Ž výška M dálka Ž koule 4kg Ž
10:15 110 m př. M tyč M
10:40 100 m Ž Rozběh
10:50 100 m M Rozběh
11:05 800 m Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
11:15 800 m M výška Ž dálka M
11:30 100 m Ž Finále
11:40 100 m M Finále
11:50 400 m Ž
12:00 400 m M
12:10 3000 m Ž koule 7,26kg M oštěp 600g Ž
12:30 5000 m M tyč Ž trojskok Ž
13:00 400 m př. Ž
13:15 400 m př. M
13:30 200 m Ž
13:40 200 m M trojskok M disk 1kg Ž disk 2kg M
13:55 1500 m Ž
14:05 1500 m M
14:15 4x100 m Ž
14:25 4x100 m M
14:40 4x400 m Ž
14:50 4x400 m M

Další informace

Podmínky vstupu do sportovního areálu:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove